Er komt één meetmethodiek voor CO2 -uitstoot en een onafhankelijk onderzoek naar alternatieve brandstoffen. Dit hebben verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN), die namens verladers en vervoerders deelnamen aan de onderhandelingen over het Energieakkoord, afgesproken. 

De afspraken zijn een belangrijke impuls voor de duurzame groei van het goederenvervoer. Voor EVO en TLN geldt bij het uitwerken van alle maatregelen dat ze haalbaar en betaalbaar moeten zijn.

Meetmethode

Er circuleren momenteel veel meetmethodieken om de CO2-uitstoot in de logistieke keten te bepalen. In het akkoord is afgesproken dat EVO, TLN, Connekt en Green Freight Europe (GFE) een gezamenlijk gedragen meetmethodiek ontwikkelen. Het akkoord bevestigt hiermee het initiatief dat de organisaties eerder al namen. Eén methodiek zorgt ervoor dat alle betrokken partijen hun CO2-uitstoot op dezelfde manier meten, wat de effectiviteit bevordert.

Brandstoffenmix

Voor het zware transport over de weg en het water zijn binnen afzienbare tijd geen alternatieve brandstoffen in zicht. Daarom is het van cruciaal belang dat er geen enkele brandstof of technologie wordt uitgesloten. Onderzoek moet uitwijzen welke brandstoffen wanneer beschikbaar komen.