Op woensdag 12 juli 2023 heeft het Europees Parlement overeenstemming bereikt over zijn onderhandelingspositie voor gesprekken met EU-regeringen over een nieuwe wet om producten in de EU duurzamer te maken.

Met 473 stemmen voor, 110 tegen en 69 onthoudingen namen de EP-leden in de plenaire vergadering een verslag aan van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) over de herziening van het EU-kader voor ecologisch ontwerp van duurzame producten.

In hun onderhandelingsmandaat versterken de Europarlementariërs de door de Commissie voorgestelde maatregelen om te zorgen voor een langere levensduur van producten en beter geïnformeerde consumenten.

De levensduur van een product mag niet beperkt worden door ontwerpkenmerken. Software-updates, verbruiksartikelen (bijv. inktpatronen, gloeilampen, koffiepads), reserveonderdelen en accessoires moeten ook beschikbaar zijn voor een passende periode. Er zou een nieuw “productpaspoort” met nauwkeurige en actuele informatie worden ingevoerd om de transparantie te vergroten en consumenten in staat te stellen om weloverwogen aankoopkeuzes te maken.

De tekst vraagt de Commissie om prioriteit te geven aan het vaststellen van duurzaamheidseisen voor een aantal productgroepen in de komende ecodesignmaatregelen, zoals ijzer, staal, aluminium, textiel, meubilair, banden, wasmiddelen, verf, smeermiddelen en chemicaliën. Europarlementariërs willen ook een specifiek verbod op het vernietigen van onverkocht textiel en elektrische en elektronische apparatuur.

Rapporteur Alessandra Moretti (S&D, IT) zei: “Het is tijd om een einde te maken aan het ‘nemen, maken, weggooien’-model dat zo schadelijk is voor onze planeet, onze gezondheid en onze economie. Deze wet zal ervoor zorgen dat nieuwe producten worden ontworpen op een manier die voordelen oplevert voor iedereen en die de grenzen van onze planeet respecteert en het milieu beschermt. Duurzame producten zullen de norm worden, waardoor consumenten energie kunnen besparen, reparaties gemakkelijker kunnen uitvoeren en slimme milieukeuzes kunnen maken wanneer ze winkelen – waardoor ze op de lange termijn geld besparen.”

Achtergrond

Op 30 maart 2022 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening tot vaststelling van een algemeen kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten en tot intrekking van de huidige regels, die alleen betrekking hebben op energiegerelateerde producten. De herziene regels zouden van toepassing zijn op bijna alle producten op de interne markt (met uitzondering van levensmiddelen, diervoeders, geneesmiddelen en levende organismen). Het voorstel maakt deel uit van een pakket circulaire economie, dat ook een EU-strategie voor duurzaam textiel en een voorstel over empowerment van consumenten voor de groene overgang omvat.

Met de aanname van dit rapport komt het Parlement tegemoet aan de verwachtingen van de burgers om een circulaire economie op te bouwen door duurzame EU-producten en -productie te bevorderen en de verschuiving naar een duurzaam en veerkrachtig groeimodel te ondersteunen, zoals verwoord in de voorstellen 5(1), 5(7), 5(10), 11(1) en 11(2) van de conclusions of the Conference on the Future of Europe.