Next Sense, de nieuwe entiteit voortkomend uit de fusie van twee softwarebedrijven, haalt gelijk na fusie kapitaal op om de missie van data gedreven verduurzaming van vastgoed te versnellen. EDGE Technologies, het moederbedrijf van EDGE Next, investeert in de missie samen met Timeless Investments, SHAPE Capital en Job Dura, aandeelhouders in PHYSEE. Afgelopen jaar werkten partjen vertrouwelijk aan één platorm dat voor zowel investeerders als huurders de energieverspilling van de oneindige hoeveelheid vierkante meters kantoorruimte beter in kaart kan brengen én verminderen.

• Vastgoed is verantwoordelijk 37-40% van de mondiale CO2 uitstoot.
• Van de kantoren in Europa voldoet momenteel slechts 3% aan de uitstootnorm van het Parijs Klimaatakkoord.
• In Nederland voldoet 55% van kantoorgebouwen niet aan de reeds verplichte label C normering.
• Op dit tempo gaat de Europese vastgoedsector de CO2-reducte doelen van 2030 en 2050 niet halen.
• EU Taxonomie versterkt de verduurzamingsplicht, maar leidt ook tot vastgoed dat ‘strandt’ met leegstand als gevolg.
• Next Sense’s geïntegreerde AI-platform biedt een gedetailleerde analyse van het actuele energie- en ruimtegebruik om zo te voldoen aan aangescherpte CSRD-richtlijnen in jaar rapporten.
• Daarnaast gebruikt het platform bouwfysische algoritmes om het energieverbruik te beperken tot 70kWh per vierkante meter, ook wel parisproof, zoals vereist door het klimaatakkoord.

De net-zero doelstelling van de vastgoedindustrie is aangemerkt als een van de complexere uitdagingen van de energietransite. Mede daardoor heef de Europese Unie, als onderdeel van het HORIZON-programma, duidelijk gemaakt dat real-tme simulates met digital building twins nodig zijn om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Met de lancering van Next Sense volgen de betrokken partjen de Europese ingezete lijn. Zo zal het platorm eigenaren helpen gegevens van gebouwen te verzamelen, vervolgens simulates gebruiken om een duidelijke routekaart te creëren om deze “paris proof” te maken en uiteindelijk het energieverbruik van elke vierkante meter te verminderen via op AI gebaseerde gebouwautomatsering.

Ferdinand Grapperhaus, CEO van Next Sense, legt uit waarom de fusie van twee afzonderlijke softwareplatforms noodzakelijk is voor de commerciële vastgoedmarkt om de milieudoelen sneller te bereiken: “In een verzadigde markt, verblind door aanbiedingen van single-point oplossingen, brengt deze fusie niet alleen twee bedrijven en producten samen, maar verbindt het ook twee missies, netwerken en klantenkringen om gezamenlijke impact te vergroten. 2030 staat voor de deur, dus er is geen tjd meer te verspillen. Noch voor ons, noch voor onze klanten.”
Er is een dringende behoefte aan gestandaardiseerde oplossingen om de gebouwde omgeving CO2 uitstoot vrij te maken.

Als de leidende aandeelhouder die deze fusie stuurt, gelooft Coen van Oostrom, oprichter en CEO van Edge, dat Next Sense klaar is om een duurzame transformatie van commercieel vastgoed te stimuleren: “De wereldmarkt heef dringend behoefte aan een uniforme en gestandaardiseerde aanpak voor het realiseren van net-zero vastgoed. Next Sense is klaar om aan deze cruciale behoefte te voldoen. Ik ben ervan overtuigd dat alle betrokkenen bij Edge dit sofwareplatform met veel enthousiasme zullen verwelkomen, aangezien het ons allen zal helpen met de gigantische uitdaging waar we voor
staan.”