Gedurende een jaar waren de deelnemers elke maand te gast bij een van de aan Ecoprofit deelnemende bedrijven of organisaties. In de vorm van workshops werd telkens een duurzaam ondernemen thema behandeld en werd er van elkaars kennis en ervaringen geleerd.

Milieuaspecten onder de loep
Daarnaast nam elke deelnemer onder deskundige begeleiding de belangrijkste milieuaspecten in zijn eigen bedrijf kritisch onder de loep en werden maatregelen geformuleerd die zowel de portemonnee als het milieu sparen De bedrijven en organisaties die maandag het internationale Ecoprofit Certificaat ontvangen, hebben dit werk met aantoonbaar succes afgerond.
Het is nu de tweede keer dat er in nauwe samenwerking met de gemeente Wageningen een Ecoprofit Basisprogramma is georganiseerd. In 2004-2005 werd Ecoprofit in Nederland geïntroduceerd en brachten twaalf bedrijven het programma tot een goed einde.

Voor de deelnemers van het programma dat nu wordt afgesloten, lag de lat wat hoger en werden er stevige eisen gesteld aan de kwaliteit van de communicatie, de borging en de milieumaatregelen.
De bedrijven die het desondanks tot een goed einde hebben gebracht zijn: Compotex, het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR, Grafisch Atelier Wageningen, Idealis, Keygene NV, Seminis en de Woningstichting.

Op de bijeenkomst van maandag nemen ook drie bekende Wageningse bedrijven en organisaties, die aan het eerste Ecoprofit programma deelnamen, het woord: Danone Research, Marin en Alterra. Zij willen zich dit jaar laten her-certificeren volgens de nieuwe Ecoprofit eisen en geven de voor de hercertificering verplichte presentatie van de geplande en uitgevoerde duurzaamheidmaatregelen in hun bedrijf.

Waardevolle samenwerking
Voor de gemeente is Ecoprofit een waardevolle manier om samen met het bedrijfsleven verder invulling te geven aan duurzaam ondernemen beleid. Ecoprofit is overigens meer dan een Wageningse aangelegenheid. In Duitsland is het een beproefd concept, en de in Wageningen opgedane kennis van Ecoprofit wordt inmiddels ook al in Spanje en China toegepast.