De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en EY publiceerden gisteren (13 april) het rapport ‘De kracht van zuivel’. Het rapport behandelt het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse zuivelsector, gestaafd met cijfers uit het onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd door EY. Hierin komt naar voren dat de Nederlandse zuivelsector van groot belang is voor de BV Nederland, een bijdrage kan leveren aan wereldwijde voedselzekerheid, behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatie en blijft verduurzamen.

Het rapport behandelt de cijfers en feiten in vier kernboodschappen: invloedrijk & Nederlands, verantwoordelijk, vernieuwend en internationaal.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

  • Nederland is het meest actieve zuivellandvan de EU. De productiewaarde van de Nederlandse zuivelindustrie was afgelopen jaar goed voor 6,6 miljard euro;
  • De zuivelsector zorgt voor 45.000 directe voltijdbanen;
  • In het realiseren van de COP 21-doelstellingen speelt de zuivelsector een sleutelrol. De Nederlandse zuivelindustrie loopt internationaal voorop als het gaat om efficiënte en duurzame technieken. Zo is de CO2-uitstoot per liter melk in Nederland twee keer zo laag als elders in de wereld;
  • De Nederlandse zuivel kan een belangrijke rol spelen in het behalen van de Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Zuivelproducten zijn essentieel voor het terugdringen van de armoede in de wereld en voor het verbeteren van de voedselzekerheid.
  • De Nederlandse zuivelsector behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatiekracht en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Met die kennis kan de sector een belangrijke bijdrage leveren in het efficiënter en duurzamer inrichten van de wereldwijde voedselproductie.

“Wij zijn trots dat we als zuivelsector kunnen bijdragen aan onder andere de Nederlandse economie en duurzaamheid”, aldus Roelof Joosten, voorzitter van de NZO. “Het onderzoek van EY laat zien dat we zowel nationaal als internationaal het verschil kunnen maken, zonder dierenwelzijn en klimaatdoelstellingen uit het oog te verliezen.”

Het event ‘De kracht van zuivel’

De kracht van zuivel is een event over het economische en maatschappelijke belang van de Nederlandse zuivelsector. Franc van den Berg (partner EY Climate Change & Sustainability Services) en Roelof Joosten (voorzitter van de NZO & CEO van Royal FrieslandCampina) hebben het gelijknamige rapport tijdens het event op donderdag 13 april overhandigd aan Marten van den Berg (directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen).

Naast de overhandiging van het rapport hebben drie sprekers in de vorm van een TEDtalk hun visie gegeven over innovatie, duurzaamheid en economie binnen de zuivelsector. De eerste spreker Meike te Giffel (CEO van NIZO, het innovatie instituut van de zuivelsector) sprak over hoe de Nederlandse zuivelsector tot de wereldtop behoort als het gaat om innovatie. Albert de Groot (bestuurslid NZO en CEO van Vreugdenhil, Europa’s grootste producent van melkpoeder) wijde zijn toespraak aan het feit dat Nederlandse zuivel een bijdrage kan leveren aan wereldwijde voedselzekerheid. De laatste spreker was Marten van den Berg (directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen) bij Buitenlandse zaken). Hij gaf zijn visie over het belang van de Nederlandse zuivelsector voor de BV Nederland.

Aansluitend is er afscheid genomen van Tjeerd de Groot (NZO). Tjeerd de Groot is teruggetreden als directeur van de NZO en treedt toe tot de Tweede Kamer voor D66.