De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft EcoChain opdracht gegeven samen met de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) een duurzaamheidsanalyse uit te voeren bij alle Nederlandse asfaltcentrales. Er is inmiddels een complete analyse van een aantal asfaltcentrales afgerond, wat op het gebied van CO2-uitstoot een substantieel verbeterpotentieel laat zien. Een belangrijke bevinding is dat emissie van schadelijke stoffen bij asfaltproductie voor 70% plaatsvindt in de toeleveringsketen, terwijl 30% wordt veroorzaakt door de asfaltcentrales zelf. EcoChain helpt ondernemingen hun duurzaamheidsprestaties op alle niveaus te meten, waardoor zij hun ecologische en financiële rendement kunnen verhogen. Nederland is het eerste land dat op deze wijze de duurzaamheid van een gehele branche onder de loep neemt.

 

EcoChain analyseert dit jaar in nauwe samenwerking met de RVO en alle 38 Nederlandse asfaltcentrales hun ‘footprint’. Dit komt voort uit een initiatief van de VBW. Daarbij worden naast CO2-uitstoot zo’n 25 milieufactoren gemeten. Ook vinden 400 procesanalyses plaats en wordt voor meer dan 4.000 producten van de asfaltcentrales een productlevenscyclusanalyse gemaakt.

 

Bijdrage aan duurzaam inkopen

Jochem Mos, Chief Operations Officer van EcoChain: “Inmiddels hebben we de complete duurzaamheidsanalyse van enkele asfaltcentrales afgerond en dat heeft nu al van 400 asfaltproducten een levenscyclusanalyse (LCA) opgeleverd. Een dergelijke analyse laat nauwkeurig de totale milieubelasting van een product zien voor de periode dat dit in gebruik is.” Rijkswaterstaat is een van de partijen die momenteel duurzaam inkoopt op basis van deze levenscyclusanalyses en ook drie grote Nederlandse gemeentes gingen daar recent mee van start. Mos: “Ons project effent de weg voor een uitgebreide en efficiënte opname van nieuwe product-LCA’s in de Nationale Milieu Database. Daarmee reiken de resultaten van onze analyse veel verder dan dit project, want deze database is de belangrijkste bron voor het berekenen van milieuprestaties in de bouw. De asfaltbedrijven krijgen nu de middelen in handen om hun producten nog sneller te verduurzamen.”

 

Inzicht cruciaal voor besluitvorming

De berekeningen van EcoChain tonen enorme verschillen in emissiewaarden aan bij de diverse asfaltproducten. “Het gaat letterlijk om honderden procenten verschil”, zegt Mos. “Die verschillen worden vooral veroorzaakt door de gebruikte grondstoffen uit de keten, die niet zelden in het buitenland worden ingekocht.” Joop Bormans, adviseur van RVO: “De EcoChain-applicatie biedt de asfaltcentrales een managementtool. Het levert inzichten op die cruciaal zijn voor de besluitvorming. Zo kan een asfaltcentrale afwegingen maken in het productieproces en bovendien heeft zij nu ook de juiste inzichten om zelf duurzaam in te kopen en daarmee de producten aanzienlijk te verduurzamen.”