Onder leiding van E-deck werken E-flight Academy, Hangar One en Hogeschool InHolland aan een E-campus voor elektrische vliegtuigtechnologie op luchthaven Teuge. De E-campus ontvangt steun vanuit de gelden uit de Europese Unie voor Oost-Nederland. Met die gelden kan de Oost-Nederlandse economie een groene duurzame impuls krijgen na de covid-pandemie.

E-campus

De E-Campus bestaat uit gedeelde onderzoeksfaciliteiten voor elektrische vliegtuigtechnologie en het elektrificeren van de luchthaveninfrastructuur en andere activiteiten op de grond. Daarmee kunnen MKB-bedrijven met kennis en onderwijsinstellingen gericht werken aan allerlei schone elektrische luchtvaarttoepassingen. Denk hierbij aan nieuwe elektrische aandrijflijnen, batterij technologie maar zeker ook activiteiten en ontwikkeling speciaal gericht op het onderhoud van elektrische vliegtuigen.

“Mooi dat met deze bijdrage uit Europa de E-campus op Teuge stappen kan zetten op weg naar een duurzamere luchtvaart”, aldus Helga Witjes, Gelders gedeputeerde voor Luchtvaart.

Schone oplossingen

Door het bijeenbrengen van die kennis met expertise en faciliteiten kunnen slimme ondernemers werken aan schone oplossingen voor luchtvaart. Luchthaven Teuge en de gedeelde faciliteit E-Campus wordt daarmee een belangrijk innovatief centrum en een interessante vestigingsplaats voor het versnellen van de transitie naar elektrisch vliegen. Daarmee krijgt de regionale economie een groene impuls. Luchtvaart zorgt voor een grote uitstoot van broeikasgassen, met name koolstofdioxide, stikstof en fijnstof.

Groen en digitaal herstel

Om de economie te laten herstellen van de gevolgen van COVID heeft de Europese Unie het EU geld beschikbaar gesteld voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. De nadruk ligt op investeringen in de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen op het gebied van digitaliseren en groen en duurzaamheid. Zodat daarmee een snelle en succesvolle marktintroductie kan plaats vinden. Ook is er geld beschikbaar voor investeringen in onderzoeksfaciliteiten en activiteiten zoals laboratoria en specialistische productieruimtes. Daar kunnen MKB-bedrijven nieuwe ideeën en producten makkelijk testen en door ontwikkelen.