DSM Dyneema, producent van polyethyleenvezel met ultrahoog moleculair gewicht (UHMWPE) met de merknaam Dyneema®, produceert ’s werelds sterkste, best presterende vezel. En het bedrijf doet dit met de kleinst mogelijke ’carbon footprint’. Maar daar stopt het nog niet.

DSM Dyneema heeft heldere duurzaamheidsdoelstellingen voor zijn fabrieken bepaald: verdere verlaging van de koolstofuitstoot met veertig procent, het energieverbruik met twintig procent en het waterverbruik met vijftien procent – en dat alles in 2020. DSM Dyneema streeft constant naar vermindering van uitstoot en water- en energieverbruik tijdens het productieproces. Door voortdurende R&D streeft het bedrijf naar verdere verbetering van de prestaties en duurzaamheid van Dyneema®, wat leidt tot oplossingen die minder materiaal vereisen zonder gevolgen voor de prestaties en met minimale impact op het milieu. Bovendien werkt het bedrijf nauw samen met klanten en industriële partners en investeert het in initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie.

Er zijn tal van voorbeelden in omloop: seismische onderzoeksschepen met touwen van Dyneema®-vezel verbruiken vijftien procent minder brandstof en de touwen zelf vereisen de helft minder materiaal. De ‘carbon footprint’ van denim kleding met Dyneema®-vezel is gedurende zijn levenscyclus dertig procent kleiner. Kettingen voor zwaar gebruik met Dyneema® vereisen 85 procent minder materiaal dan staal. Vliegtuigen voorzien van lichtgewicht luchtvrachtnetten met Dyneema® blijken tien procent minder brandstof te verbruiken en hebben een veertig procent kleinere ’carbon footprint’. Aangedreven door toenemende behoefte vanuit de samenleving werkt het bedrijf samen met partners aan een circulaire economie-initiatief voor scheepstouwen.

Drie factoren maken Dyneema® gezamenlijk tot “the greenest strength”: de voortdurende productieverbeteringen, de onafgebroken R&D om de unieke eigenschappen van de vezel verder te verbeteren en tot slot de industriële samenwerkingsverbanden om te onderzoeken hoe het bedrijf kan bijdragen aan een circulaire economie. Met Dyneema® zijn er geen compromissen nodig tussen hoogwaardige prestaties en duurzaamheid. Nu niet, en in de toekomst niet.