Duurzamer produceren in de landbouw vraagt een meerprijs

LTO Nederland juicht het initiatief van de Minister van Landbouw Carola Schouten toe om boeren en tuinders een adequate vergoeding te bieden voor hun inspanningen om klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale duurzaamheid te beschermen. Hiervoor zullen boeren, tuinders, voedingsindustrie, supermarkten en consumenten samen moeten werken. LTO Nederland wil hier graag een rol spelen, met de land- en tuinbouwcoöperaties.

LTO Nederland kijkt met belangstelling uit naar het wetsvoorstel duurzaamheidsinitiatieven van staatssecretaris Mona Keijzer dat binnenkort verwacht wordt. Dit moet ruimte bieden voor sectorbrede keteninitiatieven gericht op duurzaamheid. Eerder werd het initiatief ‘Kip van Morgen’, waarin pluimveehouders, slachterijen en supermarkten samenwerken, nog verboden door de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Nu wil de minister de ACM kennelijk inschakelen om een meerprijs te waarborgen en dat is positief.

Van wat boeren en tuinders produceren gaat 70% de grens over. De Europese interne markt is onze grootste afnemer. LTO Nederland vindt daarom dat de discussie over hoe duurzaamheid vanuit de markt gestimuleerd kan worden, ook op Europese agenda’s moet. LTO Nederland is hier al mee bezig en vraagt bij steun van de Nederlandse overheid en NGO’s. Een vraag is hoe je de ‘true cost’ van de extra duurzame kwaliteit op betrouwbare wijze uitdrukt in euro’s, zodat de boer en tuinder een eerlijke prijs ontvangt.

Oneerlijke handelspraktijken 

De afgelopen jaren heeft LTO Nederland samen met de voedingsindustrie (FNLI) en supermarkten (CBL) een proef uitgevoerd tegen een tiental oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Deze ‘beginselen van goede handelspraktijken’ waren in 2011 op Europees niveau vastgesteld. De proef richtte zich op het schriftelijk vastleggen van overeenkomsten, naleving van afspraken, geen eenzijdige wijziging van contract(voorwaarden). In de gedragsregels staat verder dat te goeder trouw wordt omgesprongen met ‘gevoelige informatie’, risico’s niet op anderen worden afgewenteld en partijen elkaar niet onder druk mogen zetten voor eigen voordeel.

Ondanks alle inspanningen kwamen er slechts enkele meldingen binnen en daar kon in het kader van deze proef uiteindelijk niets mee worden gedaan. Dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren. De positie van boeren en tuinders in de ketens moet versterkt worden. LTO Nederland richt zich daarom op samenwerking in de productieketens, mededinging en duurzaamheid.

Share Button