Met het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelen SDGs voor 2030 is een nieuwe fase aangebroken in de internationale samenwerking. Zojuist heeft in New York de slotceremonie plaatsgevonden van de VN top over de SDGs, 193 landen hebben de 17 nieuwe doelen -ook wel de Global Goals genoemd- daar ondertekend. Minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel: ‘De nieuwe Global Goals voor 2030 zijn breed en waardevol, met als hoofddoel het uitbannen van extreme armoede in de hele wereld binnen vijftien jaar. Dat kan. Als iedereen meewerkt, we moeten het samen doen.’ 

De nieuwe Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn het vervolg op de in 2000 vastgestelde Millenniumdoelen. Sinds dat jaar is de armoede in de wereld gehalveerd, is het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt gestegen tot 90, is kindersterfte bijna gehalveerd, is een halt toegeroepen aan de opmars van malaria en TBC en hebben 2,3 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater.

Effectief

Volgens de minister zijn de Millenniumdoelen -ook al zijn ze niet alle volledig gehaald- effectief geweest. ‘Dat geeft vertrouwen dat de nieuwe Global Goals gerealiseerd zullen worden. Ze zijn niet vrijblijvend. Burgers en belangenorganisaties kunnen ernaar verwijzen en aandringen op het nakomen van de afspraken. Landen die tekort schieten zullen daar op worden aangesproken. Daarnaast worden de doelen ook onderschreven door belangrijke instellingen zoals de Wereldbank en het IMF.’

Een rode draad door de doelen is het bestrijden van ongelijkheid. Dan gaat het om ongelijkheid tussen landen, maar ook ongelijkheid binnen landen. Zo is tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid in ontwikkelingslanden met 11% toegenomen. ‘Dat is voor mij echt een hoofdissue. We moeten veel meer ons best doen, zodat ook de meest kwetsbare groepen mensen en de meest kwetsbare landen worden bereikt,’ aldus Ploumen.

Ondernemingen

De nieuwe doelen vereisen niet alleen solidariteit van landen met elkaar, maar ook dat landen naar zichzelf kijken. Bijvoorbeeld naar meer aandacht voor de allerarmsten, de rechten van vrouwen en het bestrijden van corruptie. De financiering van de Global Goals komt uit meerdere bronnen. Deels gaat het om klassieke ontwikkelingssamenwerking, deels zullen ontwikkelingslanden zelf meer middelen moeten generen, bijvoorbeeld door efficiëntere belastingheffing en belastingdiensten. Nederland helpt daarbij door nieuwe belastingverdragen af te sluiten en lokale belastinginspecteurs op te leiden.

Een zeer belangrijke vernieuwing is een veel grotere rol voor ondernemingen. Zij kunnen met duurzame investeringen mensen aan werk en een beter bestaan helpen. Ploumen: ‘In dit opzicht sluiten de Global Goals nauw aan op mijn agenda voor hulp, handel en investeringen.’ Ook zijn de bijdragen van grote charitatieve organisaties als de Gates Foundation van belang bij het halen van de doelen. Daarnaast blijft er uiteraard een rol weggelegd voor niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.

Seksuele rechten

Ploumen: ‘Over deze doelen bestaat nu wereldwijd overeenstemming. Tussen rijke en arme landen en tussen landen met uiteenlopende culturen en politieke stelsels. Dat is een grote stap. Zelf had ik graag nog duidelijker uitspraken willen hebben over onderwerpen als seksuele rechten, bijvoorbeeld het recht op seksuele voorlichting, anti conceptie en veilige abortus. Als Nederland zullen we op dat punt harder blijven lopen. Daarnaast is het meten van de voortgang in het bereiken van de doelen nog niet helder genoeg. Maar de rol van Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek daarbij zal zeker helpen.’