Door recente wetgeving is er in Europa veel gaande in de koeltechniek. Het gebruik van schadelijke F-gassen in koelsystemen wordt de komende jaren uitgefaseerd en sinds 2015 is Freon R22 verboden. Het wordt daarom steeds urgenter om een duurzame koelcel of vriesinstallatie in bedrijf te hebben. Ondernemers die hun koeltechniek op tijd aanpassen zullen hier veel voordeel van hebben.

‘Ik geloof dat het gebruik van natuurlijke koudemiddelen dé toekomst is voor de koeltechniek. Niet al­leen voor het behoud van het milieu, maar ook omdat dit zuiniger is en op langere ter­mijn dus goedkoper. Een koelcel met natuurlijke koudemiddelen leidt tot hogere prestaties en een bedrijf voldoet ook op de lange termijn aan de wetgeving.’

Aan het woord is Simon Slob, directeur van Vink Koeltechniek. Dit koeltechnische installatiebedrijf uit Bergambacht is gespeci­aliseerd in het faciliteren van duurzame koudetechniek voor industriële en agra­rische doeleinden en loopt voorop in het ontwikkelen van duurzame koelinstallaties. 

Europees verbod op schadelijke koudemiddelen

Vinks voortdurende zoektocht naar duurzame koeloplos­singen wordt mede bepaald door de steeds strengere regelgeving in Europa over het gebruik van schadelijke koudemiddelen. Deze chloorfluorkoolwaterstoffen, ook wel  cfk’s of F-gassen genoemd, zijn schadelijk voor het milieu en hebben een opwarmend effect dat 23.000 maal sterker is dan CO2.

Sinds 1 januari 2015 is er nieuwe wetgeving van kracht om het gebruik van milieuschadelijke koudemiddelen uit te faseren. Dit is een aanscherping van de bestaande F-gassenverordening en heeft grote gevolgen voor het gebruik van synthetische middelen als R22, R404a en R507a. Gelukkig zijn natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, ammoniak of butaan een uitstekend alterna­tief hiervoor.

Energiebesparing in koelcel

Naast het gebruik van milieuvriendelijke koudemiddelen, zijn ook energiebesparing en warmteterugwinning manieren om de duurzaamheid in het bedrijf te verhogen. Slob licht toe: ‘Wij hebben veel ondernemers in de voedingsindustrie als klant. Snel invriezen en afkoelen zijn voor hen belangrijke stappen in het productieproces. Goede koelinstallaties zijn daarbij onontbeerlijk, maar leveren vaak ook een grote kostenpost op vanwege het energieverbruik. Met relatief simpele ingrepen kan dit teruggedrongen worden. Zo kan in een koelcel energiebesparing worden bereikt door koudeverlies tegen te gaan, bijvoorbeeld door het gebruik van automatisch sluitende deuren, tochtgordijnen, luchtsluizen en hoogwaardig isolatiemateriaal.’

 

Warmteterugwinning
‘Tenslotte is warmteterugwinning een mooie manier om energie te besparen en optimaal gebruik te maken van een koelinstallatie,’ licht Simon Slob van Vink toe. ‘In plaats van vrijgekomen warmte ‘weg te gooien’, kan deze energie worden gebruikt voor de voorverwarming van water voor de reiniging. Dat zorgt natuurlijk voor een lagere energierekening. We hebben al veel koelinstallaties met warmteterugwin­ning mogen ontwerpen. Soms ging dat om drinkwaterverwarming met een boiler en een andere keer om combinaties van water met een lage en een hoge temperatuur in verschillende buffers.’

 

Duurzame koeloplossingen
De nieuwe wetgeving op de uitfasering koudemiddelen dwingt om te kijken naar duurzame oplossingen. Gelukkig zijn er goede alternatieven die het milieu beschermen. Bovendien zijn alternatieve koudemiddelen op de langere termijn energiezuiniger en dus goedkoper. Elk bedrijf heeft weer andere aandachtspun­ten die essentieel zijn voor de koeling van het product. Daarom levert Vink maatwerk waarbij altijd gezocht wordt naar innovatieve oplossingen die goed zijn voor het milieu en voor het bedrijf.