De geringe bekendheid met ‘groene’ ICT blijkt uit de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young, een terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid. De bekendheid met duurzame ICT is het grootst in organisaties met meer dan 500 medewerkers (52%) en het kleinst bij de overheid en non-profit instellingen, waar 61% er onbekend mee is. Hoewel duurzame ICT nauwelijks belangrijk wordt gevonden, doet de helft van de organisaties er wel degelijk aan door bewust apparaten uit te zetten tijdens afwezigheid of ’s nachts. Het efficiënte gebruik van printers is tevens een regelmatig voorkomend initiatief (29%). Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie geen initiatieven neemt op het gebied van groene ICT. De belangrijkste reden om dat wel te doen is het besparen van kosten (70%), maar ook verantwoord ondernemen (50%) en de reputatie van de organisatie (31%) worden vaak genoemd.

De ondervraagden verwachten dat duurzame ICT belangrijker wordt binnen organisaties en dat, ondanks de economische crisis, de budgetten ervoor zullen groeien. Volgens de ondervraagde managers is duurzame ICT voornamelijk de verantwoordelijkheid van ICT-fabrikanten en de overheid.

Dick de Waard, partner bij Ernst & Young en gespecialiseerd in duurzaam ondernemen, geeft aan dat er nog veel te winnen is op het gebied van duurzame ICT. “Opvallend is dat met name binnen de overheid er veel onbekendheid met dit fenomeen is, terwijl diezelfde overheid besloten heeft om 100 procent duurzaam te gaan inkopen. De voorbeeldfunctie van de overheid komt op dit gebied bepaald niet uit de verf.” Over het feit dat ondervraagden de ICT-fabrikanten en de overheid verantwoordelijk houden voor duurzame ICT zegt De Waard: “Het is makkelijk om naar anderen te wijzen. Management met ICT-verantwoordelijkheid moet zich absoluut bewust zijn van een duurzame samenleving en de grote rol van groene ICT hierin. Daarbij is het goed om te beseffen dat initiatieven op het gebied van groene ICT ook geld kunnen opleveren.”