Vanaf 1 september 2020 is de Software as a Service (SaaS)-oplossing BigMile commercieel leverbaar aan Europese gebruikers. BigMile maakt het simpel om regelmatig gestandaardiseerde “carbon footprinting” berekeningen en analyses te doen in zowel eenvoudige als complexe internationale logistieke ketens. Op basis van echte zendingen en gemeten brandstofverbruik wordt berekend hoe effectief elke zending vervoerd is. Hetzelfde kan gedaan worden voor gemodelleerde ketens. Met makkelijk te gebruiken analyses wordt meteen zichtbaar waar er winst te halen is. De resultaten zijn direct bruikbaar om klanten te informeren, of om verantwoording af te leggen over de CO2-uitstoot veroorzaakt door logistiek.

BigMile BV

Stichting Connekt en Districon Solutions BV zijn een samenwerking aangegaan om vanuit BigMile BV de SaaS-oplossing BigMile als dienst commercieel te leveren, om te beginnen in Europa. BigMile is een van de resultaten van de ontwikkeling van carbon footprinting die door Lean & Green Europa gestart is, en door steun van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(IenW) en de Topsector Logistiek volwassen gemaakt kon worden. Nico Anten (Connekt): “Het is te danken aan de deelnemers van Lean & Green Nederland, die de grenzen wilden verleggen, dat deze ontwikkeling gestart is. Gelukkig is de potentie door het ministerie van EZK, IenW en de Topsector Logistiek herkend zodat we nu een volwassen oplossing hebben die samen met het logistieke bedrijfsleven is ontwikkeld. We zijn blij met onze partner Districon die goed begrijpt wat er voor nodig is om professionele dienstverlening te leveren.”

Carbon footprinting

Het idee achter carbon footprinting is dat de basisgegevens van transport en overslag de beste bron van data zijn die er te vinden is: wat is er vervoerd, en hoeveel brandstof is daar bij gebruikt? Die data heeft iedereen, en leveren veel betere en betrouwbare resultaten op dan met modellen te werken. In de berekening wordt op gestandaardiseerde en gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elke zending: dat laat haarfijn zien hoe effectief de logistiek is. Uit al die details is een schat aan informatie te halen over wat er echt gebeurt in de praktijk. Uit testen met grote en kleine vervoerders en verladers bleek dat die informatie voor hen een grote aanwinst betekent, ondanks de managementinformatie die al uit de bestaande financiële en logistieke systemen komt.

Praktisch toepasbaar maken

Om carbon footprinting voor iedereen – van vervoerder tot multinational – toepasbaar te maken, zijn in de praktijk veel testen uitgevoerd, algemeen toegankelijke richtlijnen en standaarden ontwikkeld. Voor het rekenwerk is cloud-gebaseerde software ontwikkeld. Een betaalbare en betrouwbare automatiseringsoplossing is immers een voorwaarde voor brede invoering van carbon footprinting die zeker niet beperkt is tot Nederland.

Jack Pool (Districon): “We hebben als Districon bij onze klanten de vraag naar goede en betrouwbare uitstootberekeningen snel zien groeien, om daarmee een bijdrage te leveren aan duurzamere logistiek. Het wordt een belangrijke factor bij investeringsbeslissingen. BigMile is uniek als ketenboekhoudplatform en biedt de solide basis voor analyses en simulaties, en niet vergeten voor verantwoording”.

De SaaS-oplossing BigMile is daarom verzelfstandigd in een onderneming die zich helemaal richt op het leveren van een betrouwbare dienst, aan alle partijen groot en klein die er gebruik van willen maken. De verdere ontwikkeling van de dienst zal BigMile BV op zich nemen. Inmiddels maken al diverse klanten gebruik van BigMile.