Op 14 oktober heeft #SustainablePublicAffairs gepubliceerd dat ze het eerste public affairs kantoor zijn met een B-corp certificaat. #SustainablePublicAffairs bestaat ruim een jaar en is bezig het public affairs landschap te verduurzamen door alleen lobby zaken van duurzame koplopers aan te nemen.

Wie zijn sustainable public affairs?

#SustainablePublicAffairs is opgericht door Willem Vriesendorp met als missie om beleids-gedreven groei te creëren voor duurzame koplopers en om Public Affairs in te zetten voor een meer duurzame samenleving. Het is het eerste purpose-driven Public Affairs kantoor dat alleen maar zaken aanneemt waarvan het gelooft dat zij een klimaat positieve uitwerking hebben. Een cruciale vraag voor de EU op dit moment, zegt Willem is hoe bedrijven die beter presteren dan wat “Brussel” vereist, de EU kunnen overtuigen dat juist ZIJ de standaarden kunnen zetten, waar de rest van de industrie naar moet op leven, en dat het niet de grotere achterblijvers zijn die het speelveld bepalen.

Als voormalig mededingingsrecht advocaat geloof Willem dat dit niet alleen belangrijk is voor het Europese bedrijfsleven om te kunnen profiteren van de grotere vraag naar duurzame producten en diensten – maar dat dit ook belangrijk is voor Europa opdat het innovatie en know-how in eigen huis kan houden en derhalve meer autonoom kan zijn.

Willem is ervan overtuigd dat lobbyen op deze manier een positieve en constructieve invloed kan hebben op de maatschappij van morgen. Dat vindt hij des te belangrijker tegen de achtergrond van een opkomende discussie over de rol die dienstverleners hebben in het klimaatdebat. Hij vindt dat public affairs professionals hun verantwoordelijkheid moet pakken en moeten stoppen zich te verschuilen achter het predicaat dienstverlener: “ook al schuif je papieren advies, het effect is altijd merkbaar in real life”.

Wat is een B-corp certificaat?

Gecertificeerde B-corp bedrijven zijn bedrijven die aan de hoogste standaarden voldoen wat betreft sociale en duurzame performances, publieke transparantie en legale accountability. Met name omdat het strenge wettelijke verplichtingen inhoudt wordt het gezien als de gouden standaard op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit betekent ook dat B-corp certificering een grote stap verder gaat dan enkel woorden, beloften en toezeggingen. B corps bedrijven vormen een gemeenschap van koplopers en stimuleren een wereldwijde duurzame beweging.

Wie volgen?

Het is belangrijk dat meer dienstverleners ook B-Corp gecertificeerd worden. Mochten bedrijven meer willen horen over het proces en de ervaring dan zijn ze altijd welkom om contact op te nemen met #SustinablePublicAffairs Want één ding is zeker: als we onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 en 2050 willen halen, moet elke sector zichzelf opnieuw uitvinden en vooruitgaan, ook de public affairs-industrie!