Het duurzaamheidsoverleg van de politieke partijen, heeft een voorstel gedaan voor de paragraaf over klimaat en duurzaamheid van het regeerakkoord. Alle onderhandelaars zijn in het overleg vertegenwoordigd evenals de ChristenUnie. 

De huidige voorstellen zijn expliciet bedoeld als input voor het nieuwe regeerakkoord en zijn door de achterban van de partijen goedgekeurd.