De leden spraken af enkele malen per jaar bij elkaar te komen om ideeën uit te wisselen over duurzaamheidaspecten van de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan milieuzaken, sociale aspecten, veiligheid, overheidsvoorwaarden en -verplichtingen. Zij rekenen daarbij op steun van organisaties zoals Stimular en het KVGO.

Onderwerpen die aan bod komen zijn energiebeheer – facturen, piekmetingen – subsidiemogelijkheden op arbeid en processen, cradle to cradle produceren, duurzaamheidsverslaglegging, papiergebruik, afval, verwijderingsbijdrage papier en benchmarken met een milieubarometer.

In Breda draait al sinds 1998 de ‘Grafische Milieucirkel Breda’. Rijnmond heeft zich mede door dat voorbeeld laten inspireren.