Klimaatverandering en een duurzaam Europa staan nu en de komende jaren bovenaan de internationale politieke agenda, conform het stappenplan op de klimaatconferentie op Bali in 2007. Ook in Nederland staat duurzaamheid op de politieke agenda. Het onderzoek van DDB en Intomart GfK zoomt daarom in op het imago van politieke partijen op het gebied van duurzaamheid, en het belang dat kiezers van verschillende partijen aan het thema duurzaamheid toekennen.

Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband tussen politieke kleur en een duurzaam imago bestaat. De resultaten bevestigen het algemeen heersende beeld dat linkse partijen het meest duurzame beleid voeren, waarbij GroenLinks verreweg koploper is. Deze resultaten zijn niet verwonderlijk als men bedenkt dat 90 procent van de GroenLinks achterban veel waarde aan het thema duurzaamheid hecht.

De middenpartijen zoals PvdA en CDA bevinden zich in de middenmoot, terwijl rechtse partijen slechts een zeer matig duurzaam imago hebben. De uitspraken van de VVD die bij monde van Mark Rutte de term ‘groen rechts’ in de mond nam en benadrukte dat de liberalen werk gaan maken van het thema duurzaamheid is bij de kiezer in elk geval niet aangekomen. Slechts 7% van de Nederlanders herkent in de VVD een duurzame partij.

Opvallend is de uitkomst dat Christelijke partijen het imago hebben weinig aandacht aan duurzaamheid te besteden, terwijl maar liefst 93% van hun achterban het voeren van een duurzaam beleid wél heel belangrijk vindt. Hoewel de Christenen hiermee het hoogste belangenpercentage van alle partijen opstrijken, scoren ze qua duurzaamheidsimago nauwelijks beter dan de VVD, Trots op Nederland en de PVV. Het overgrote deel van de stemmers van deze drie laatstgenoemde partijen hecht daarbij echter wel belang aan het thema duurzaamheid; zo vond 68% van de VVD stemmers en 71% van de PVV stemmers het thema (zeer) belangrijk.

Dossier Duurzaam is een periodiek onderzoek naar kennis, houding en gedrag van consumenten rondom het thema duurzaamheid. Eerder dit jaar werden reeds resultaten op het gebied van duurzaamheid binnen de energie, luchtvaart en automotive sectoren bekend gemaakt. Eind november volgt onderzoek omtrent de retailsector.