Multinationals hebben hierin een grote rol, en ook kleinere bedrijven veroveren met vernieuwende ideeën een plaats op de wereldmarkt. Bij dit symposium springen de sprekers ir. Bart Rosendaal en ir. Paul O’Conner in het oog, alumni van Scheikundige Technologie aan de TU/e. Bart Rosendaal richt zich met zijn bedrijf Rosendaal Energy op het produceren van duurzame energie in het algemeen en op biodiesel in het bijzonder. Paul O’Conner is oprichter/president van BIOeCON en actief op het gebied van conversie van biomassa naar brandstof en energie.

TU/e-hoogleraar polymeertechnologie prof.dr. Piet Lemstra spreekt over ‘Plastics in de toekomst uit olie of biomassa?’. De rol van de chemische industrie wordt belicht door drs. Boy Litjens, directeur bij het petrochemische bedrijf SABIC Europa. Hij gaat ook in op de duurzame verbeteringen binnen SABIC. ‘Internationale oliemarkten en de rol van biobrandstof’ is de titel van de bijdrage van drs. Lucia van Geuns, adjunct-hoofd van het internationaal energieprogramma van Clingendael. Drs.ing. Ronald Verberne, directeur van Ingenia, houdt een voordracht, getiteld: ‘Alternatieve brandstoffen: de opmaat tot een nieuwe duurzame procesindustrie’.