Facilitair Nederland ziet de noodzaak van verduurzaming in. Dit blijkt uit het Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie dat CSU voor het tweede jaar op rij uitvoerde. Gevraagd naar de speerpunten voor 2020 was de grote stijger ten opzichte van vorig jaar het doorvoeren van duurzaamheidsbeleid en het behalen van duurzaamheidsdoelen. Het onderzoek laat de innovatieve uitdagingen van facility management (FM) zien op het gebied van duurzaamheid en hospitality.

Bijna 170 toonaangevende organisaties in Nederland gaven een inkijkje in hun belangrijkste facilitaire doelen voor 2020 en hun innovatievermogen, maar ook in hun grootste uitdagingen en oplossingsrichtingen.

“We willen als facilitair innovator graag vooroplopen en dat kan alleen als we in verbinding staan met de buitenwereld. Extra gaaf is het dat een brede achterban bereid is om mee te werken aan het onderzoek én de interesse groot is om samen te kijken naar een gezamenlijke innovatie-agenda. Met het Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie 2020 laten we zien wat de stand van zaken is van het gebruik van nieuwe technologieën en samenwerkingen én krijgen we de brancheontwikkelingen scherper op het netvlies. Het succes van het benchmarkrapport in 2019 gaf genoeg reden om het nu opnieuw te organiseren”, zegt Esmée Ficheroux, lid Raad van Bestuur van CSU.

Duurzaam, maar alleen in theorie

Vooral de veranderingen omtrent duurzaamheid vallen op in het onderzoek. Ondanks de groeiende aandacht voor het thema ontbreekt het nog maar al te vaak aan een tastbaar duurzaamheidsbeleid. Zo heeft veertig procent van de bedrijven geen concreet beleid geformuleerd voor het verduurzamen van de organisatie. FM’ers lijken zoekende: de ideeën en de overtuiging zijn er, maar de concrete doorvertaling laat nog op zich wachten. “Uit het onderzoek blijkt dat organisaties qua prioriteiten op duurzaamheidsgebied het managen van duurzame energie het belangrijkst vinden en zakelijk reizen het minst. Om de tevredenheid over duurzaamheid binnen bedrijven op te schroeven, wordt ethische inkoop en duurzaam energiemanagement aangeraden. In de praktijk zijn de meeste organisaties nu bezig met papiermanagement, afvalscheiding, cleaning/hygiëne en gezondheid. Hier valt dus nog wel winst te behalen, zeker wanneer het gaat om het gezamenlijk met facilitaire diensten werken aan een ecosysteem”, aldus Ficheroux.

Er zijn op verschillende aspecten verbeterslagen te maken om duurzaamheid een positieve invloed te laten hebben op de organisatie: het verhogen van het sociale bewustzijn van de medewerkers (51%), het verbeteren van het imago van een bedrijf (49%) en de gezondheid en veiligheid van de medewerkers (43%). Het duurzaamheidsbeleid is overigens nog steeds niet het belangrijkste directiethema voor het komende jaar. Bovenaan de prioriteitenlijst van de directies staat klanttevredenheid en -retentie (61%), op de voet gevolgd door medewerkerstevredenheid (59%). Wat verder opvalt, is dat bij organisaties waar klanttevredenheid op de agenda staat het FM-budget het meest wordt verhoogd.

Invloed van facility op tevredenheid

In het benchmarkonderzoek komen vier branches uitgebreider aan bod: Onderwijs, Zakelijke dienstverlening, Zorg & Welzijn en Recreatie. De belangrijkste thema’s op de directie-agenda zijn voor alle branches hetzelfde: klant- en medewerkerstevredenheid en duurzaamheid. Er is echter wel verschil tussen de doelen van de FM’ers. In het onderwijs en de zakelijke dienstverlening krijgt duurzaamheid prioriteit, in de zorg is dat de wendbaarheid van de FM-organisatie en bij recreatie het verhogen van de productiviteit van medewerkers.

Over het algemeen geldt echter dat facility management voornamelijk wordt gezien als kans om de tevredenheid van klanten en medewerkers te verbeteren (34.7%). Bij de praktische invulling hiervan worden zowel een Facilitair Management Informatie Systeem (49%) als smart building & -sensoren (46%) gezien als belangrijkste trends – in welke branche men zich ook bevindt.

Hospitality verbeteren door inzet innovatie

Op hospitality gebied blijven (technologische) innovaties achter; zij worden nog voornamelijk als middel gezien, en niet als doel om hospitality te verhogen. Momenteel wordt voornamelijk gewerkt aan het personaliseren van het gastcontact (59%), Customer Experience Marketing (30%) en in mindere mate Virtual Reality (17%). De ideale inrichting van de facilitaire organisatie is inmiddels voor 29% een single service outsourcing model waarin een facilitair verbinder de operationele werkzaamheden van alle ketenpartners optimaal op elkaar afstemt.

Esmée Ficheroux: “Innovatie kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Je denkt al snel aan technologie en disruptie. Bij CSU stellen we als hoogste doel dat innovatie, in welke verschijningsvorm ook, bijdraagt aan het leuker en lichter maken van het werk voor onze 16.000 medewerkers. Dat varieert van speelse VR-games om op veiligheid te trainen, tot het IoT-platform BeSense om gebouwen slimmer te maken en op het gebied van duurzaamheid met onze 100% circulaire bedrijfskleding. Ook de FM Coalitie – ons model om ketenpartners in Facility Management optimaal te laten samenwerken – is een vorm van innovatie. Waar je ook kijkt; overal liggen nog kansen om het vak van schoonmaken meer betekenis te geven. Voor de medewerkers, onze klanten en de samenleving.”

Foto onderschrift (v.l.n.r.) Overhandiging benchmarkrapport op Vakbeurs Facilitair, v.l.n.r.:  Diane van Dijk (Directeur Hospitality & National Accounts CSU) , Natalie Hofman (voorzitter FMN), Esmée Ficheroux (lid Raad van Bestuur CSU).