Als het aan de duurzame investeerder ligt zal in de nabije toekomst de duurzame component steeds belangrijker worden in de beloning van bestuurders. Om meer kennis op te doen over de koppeling van duurzaamheid en beloningen én de maatschappelijke discussie hierover aan te wakkeren heeft de VBDO hier onderzoek naar laten doen. Het onderzoek is uitgevoerd door DHV en de Hay Group en mede mogelijk gemaakt door financiering van de ministeries van VROM en Economische Zaken.

Uit het onderzoek blijkt dat er drie gezaghebbende Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zijn, DSM, Shell en TNT, die de koppeling al maken tussen beloningen en duurzame prestaties. De koppeling kan bij deze ondernemingen oplopen tot wel 30% van de variabele bonus. Ondanks het feit dat de VBDO het aantal ondernemingen die deze koppeling maken laag vindt, is hier wel een belangrijke conclusie uit te trekken. Het is mogelijk om duurzame prestaties te koppelen aan de beloning.

Naast de genoemde Nederlandse ondernemingen blijkt dat er tevens een groot aantal buitenlandse ondernemingen is die een koppeling maken tussen duurzaamheid en remuneratie. De VBDO constateert een duidelijke tendens bij ondernemingen om aan dit onderwerp meer aandacht te besteden. Opvallend hierbij is dat met name de prestaties op het gebied van health & safety aan de beloning gekoppeld worden.

Misschien wel de belangrijkste bevinding uit het onderzoeksrapport is het feit dat verschillende prominente commissarissen van topondernemingen, verschillende bekende maatschappelijke organisaties en financiele instanties, de VBDO steunen in haar standpunt dat een koppeling van de beloningen aan duurzaamheid niet alleen haalbaar en gewenst is maar ook dat er een verwachting wordt uitgesproken dat er in de toekomst meer mee gaat gebeuren. De commissarissen die voorstander zijn geven aan dat door duurzaamheidsprestaties mee te nemen in de beloning, duurzaamheid beter op de agenda van bestuurders komt te staan. Veel gesprekspartners gaven vervolgens ook aan dat duurzaamheidbeloning idealiter als een lange termijn beloning (zoals een lange termijn bonus of aandelen) tot uitdrukking zou moeten komen, omdat duurzaamheid qua onderwerp per definitie een lange termijn proces is. Er is hiermee echter nog weinig ervaring en geldt dus als een uitdaging voor de toekomst. Dit zou ook eventueel de ongewenste korte-termijn-focus van bestuurders kunnen afremmen.

Toen de VBDO in 2005 voor het eerst op aandeelhoudersvergaderingen een dergelijke koppeling voorstelde waren de reacties op zijn zachtst gezegd behouden. De uitkomsten van dit rapport laten zien dat een koppeling tussen remuneratie en duurzaamheid anno 2007 verwezenlijkt kan worden en leeft bij de commissarissen van ondernemingen. Deze uitkomsten sterken de VBDO in haar inspanningen om het onderwerp nog duidelijker op de agenda te zetten.

De VBDO
De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt. Een markt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. Geldstromen bepalen volgens de VBDO in belangrijke mate de kansen van een duurzame samenleving en het is dus zaak dat de spelers op de kapitaalmarkt zich hiervan bewust zijn. De VBDO maakt multinationals én beleggers bewust van hun rol door nieuwe activiteiten te initiëren en haar mening te geven over gewenste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De VBDO heeft inmiddels meer dan 3000 particuliere en institutionele leden en onderhoudt goede relaties met het bedrijfsleven.