Bedrijven die groeien hebben vaker een duurzaamheidsbeleid dan bedrijven die krimpen (68% t.o.v. 46%). Dat blijkt uit onderzoek van Business Leaders onder 650 Nederlandse en Vlaamse CEO’s. Meer dan de helft (60%) van de CEO’s blijkt intrinsiek gemotiveerd als het gaat om duurzaamheid, ze zetten het in om zorg te dragen voor generaties na hen. Een kwart zet duurzaamheid enkel in om de concurrentiepositie te verbeteren.

63 procent van de CEO’s wil dit jaar redelijk sterk tot heel sterk investeren in duurzaamheid. Nog eens 32 procent investeert een beetje en slechts 5 procent helemaal niet. Veel van de groeiende organisaties (68%) hebben een actueel duurzaamheidsbeleid tegenover minder dan de helft (46%) van de organisaties die krimpen blijkt uit het onderzoek van Business Leaders. Van alle CEO’s met een duurzaamheidsbeleid geeft slechts 32 procent aan dat dit beleid ook echt leeft binnen de organisatie. De druk die de CEO ervaart om duurzamer te ondernemen wordt met name door de CEO zelf opgelegd.

CEO’s hebben de meeste ervaring met de verduurzaming van de bedrijfsvoering zoals printen, elektriciteit/licht en het wagenpark. En hoewel het voor veel CEO’s nog een relatief onbekend terrein is, geeft maar liefst een derde aan zich de komende periode te willen verdiepen in het toepassen van cradle to cradle-principes.

Ook geeft 28 procent aan beter te willen begrijpen hoe duurzaam ondernemen is in te zetten als aanjager voor innovatie.

Over Business Leaders

Business leaders is een organisatie die invloedrijke en belangrijke personen binnen het vakgebied samenbrengt. De organisatie wil vooruitgang versnellen door CEO’s en thought leaders met elkaar in contact te brengen. In alles wat ze doet wil Business Leaders ‘mindshifting, verbindend en holistisch bewust’ zijn. Business Leaders biedt een uniek, sectoroverschrijdend ecosysteem waarin leiders elkaar in openheid ontmoeten, inspireren en de handen ineen slaan.