“Opdrachtgevers in de bouw zien ‘groen bouwen’ duidelijk nog steeds als een eis bij het vergeven van opdrachten”, constateert Pieter van der Zwet, segmentleider Building & Construction bij KPMG. Van der Zwet: “In Nederland heeft Prorail met haar CO2 prestatieladder een ware groene revolutie ontketend binnen de grond-, weg- en waterbouw. En inmiddels lijken de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat het voorbeeld van Prorail gaan volgen.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ruim een kwart van de ondernemingen vindt dat meer aandacht voor duurzaamheid hen in staat stelt mee te bieden op een grotere verscheidenheid aan bouwprojecten. Een meerderheid van de bedrijven ziet duurzaamheid als een vereiste om klanten en regelgevers tevreden te stellen. Hoewel ruim de helft van de ondernemingen aangeeft dat duurzaamheid hen in staat stelt het bedrijf neer te zetten als innovatief en maatschappelijk bewust, ziet een groot aantal bedrijven het als een minimum eis om te worden opgenomen in de shortlist van opdrachtgevers. Volgens de bedrijven hebben hun klanten vooral oog voor de commercile kant van duurzaamheid. Die willen volgens de bedrijven vooral een winstgevend en kostenefficint constructieproces en een energie-efficinte bouwwerk. De invloed op de omgeving komt pas op de derde plaats.

“Toch kan een gebrek aan maatschappelijk verantwoord ondernemen de kans op nieuwe opdrachten in gevaar brengen”, weet Van der Zwet. “Bedrijven die onvoldoende ‘groen’ acteren worden volgens de ondernemingen zelf niet gezien als innovatief of maatschappelijk bewust. Bijna 30% van de bedrijven vindt bovendien dat duurzaamheid hen in staat stelt in zee te gaan met andersoortige klanten en n op de vijf bedrijven geeft aan dat het hen in staat stelt projecten uit te voeren in andere delen van de wereld.”

Meer aandacht voor duurzaamheid kan volgens Van der Zwet nog altijd tot aanzienlijke concurrentievoordelen leiden. Van der Zwet: “Bijvoorbeeld op het gebied van zero-net-energy gebouwen, waarbij de gebouwen net zoveel energie produceren als ze gebruiken, valt nog veel eer te behalen. Dit soort gebouwen biedt aanzienlijke kostenbesparende voordelen voor klanten. Om succesvol te zijn in aanbestedingen wordt het daarbij meer en meer van belang om het duurzame karakter van de aanbieding te kunnen aantonen. Door opdrachtgevers is de trend gezet om duurzaamheid niet alleen mee te nemen in het selectie proces, maar ook in het gunning proces. Een duidelijk bewijs dat concurrentie op duurzaamheid is ontstaan.”