De Nederlandse zuivelsector heeft een uitstekende uitgangspositie om internationale kansen te grijpen en om te gaan met de uitdagingen die een vrijere markt met zich meebrengt. De Nederlandse zuivelindustrie moet echter rekening houden met grote prijsschommelingen op de wereldmarkt. De bedrijven die om kunnen gaan met volatiliteit zullen op de lange termijn succesvol zijn. Dat staat in het rapport ‘De Witte Motor – De kracht en de uitdagingen van de Nederlandse Zuivelsector’ van adviesbureau Roland Berger, dat geschreven is in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Duurzaamheid is niet meer weg te denken van de agenda van de zuivelsector. De zuivelsector werkt daarbij nauw samen met allerlei organisaties en instellingen die ijveren voor biodiversiteit en een duurzamere landbouw in Nederland. In het kader van het sectorinitiatief Duurzame Zuivelketen is een viertal afspraken binnen de keten vastgelegd waarvan de voortgang onafhankelijk wordt gemonitord en gerapporteerd. Het streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering, het continu verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid, het behoud van de weidegang en het in stand houden van de biodiversiteit bepalen de meetlat waar de zuivelsector zich aan gehouden weet. De sector wil met alle stakeholders, ook wanneer zij kritisch zijn, een open dialoog voeren en samen zoeken naar verbeterpunten.

Zie voor meer informatie het rapport De Witte Motor – De kracht en de uitdagingen van de Nederlandse Zuivelsector op de site van de NZO.