De globalisering neemt verder toe, ongeveer tachtig procent van de producenten zal grensoverschrijdend opereren in 2020. Nu is dat ongeveer de helft. De aanvoerketens worden volgens de geïnterviewden complexer, met meer distributeurs, maar minder leveranciers. Ook verwachten bedrijven dat klanten en leveranciers meer betrokken zullen zijn bij de verschillende fasen van het productieproces.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de respondenten die Capgemini interviewde. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een belangrijk thema voor producenten. De streefcijfers voor 2020 vragen om zeer ingrijpende maatregelen.

De fabrikanten in de ontwikkelde landen zullen zich meer richten op specialisatie en minder op massaproductie. Dit is een poging om hogerop in de toeleveringsketen rendabeler te produceren. Bedrijven uit opkomende markten gaan juist van gelokaliseerde productie met een laag rendement naar een meer gestandaardiseerde productie op basis van grote aantallen. Zo verwachten Chinese bedrijven hun productie te verdubbelen.