Digitalisering was het afgelopen jaar het meest besproken onderwerp in directie- en bestuurskamers, als aanjager van innovatie en verandering. Dit vertaalde zich in de nodige investeringen in technologie, zoals big data & data analytics, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Doel: de organisatie wendbaar maken om direct te kunnen inspelen op een snel veranderende omgeving, zoals nu de coronacrisis. Dat blijkt uit het Berenschot Strategie Trends-onderzoek 2020. Opvallende dalers zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel in de ranglijst van strategische issues als bij onderscheidend vermogen daalde dit thema sterk. 

In de top 4 van managementprioriteiten worden digitalisering (39%) en het wendbaar maken van de organisatie (34%), gecompleteerd door operational excellence (32%) en procesoptimalisatie (29%). “De huidige coronacrisis maakt indringend duidelijk hoe belangrijk het is om wendbaar te zijn en te blijven om sterker uit de crisis te komen”, aldus Edwin Lambregts, sectorleider bij Berenschot. Daarnaast blijven arbeidsmarkt en groei prominent op de directieagenda staan. “Het wordt almaar lastiger om de juiste mensen binnen te krijgen en het zittende personeel vast te houden. De vraag naar hoger en meer technologisch opgeleid personeel overstijgt het aanbod, zogenoemde ’21st-century skills’ worden belangrijker.”

Bestaansrecht

Ten aanzien van het onderscheidend vermogen van organisaties, zien directies en bestuurders kwaliteit als belangrijkste factor: maar liefst 49% van hen stelt dat de kwaliteit van hun dienst of product dé manier is om de concurrentie voor te blijven. Innovatie (40%) wordt eveneens gezien als essentieel om de eigen marktpositie te behouden of uit te breiden. “Als organisaties hun producten of diensten niet actueel houden, dan nemen nieuwe, innovatievere producten of diensten die grotere meerwaarde bieden aan de klant, hun plek in. Bedrijven die niet innoveren, lopen dan ook het risico hun bestaansrecht te verliezen”, stelt Lambregts.

Grote verschillen

In totaal namen 700 respondenten in de maanden december tot en met februari deel aan het onderzoek uit bedrijven van verschillende grootteklassen, afkomstig uit twaalf sectoren: Transport & Logistiek, Industrie, Zakelijke dienstverlening, Media & ICT, Zorg & Life sciences, Onderwijs & Research, Overheid, publieke organisaties & openbaar bestuur, stichtingen, NGO’s & belangenorganisaties, Agri & Food, Bouw & Woningcorporaties, Energie, Telecom & Utilities, Financiële dienstverlening en Handel & Retail. Lambregts: “De strategische prioriteiten verschillen soms flink tussen sectoren. Over het algemeen speelt klantbeleving een steeds grotere rol; opvallende dalers zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Duurzaamheid/MVO is wel belangrijk  in de sectoren Agri & Food en Bouw. In beide sectoren staat het onderwerp bovenaan als meest besproken onderwerp. Organisaties bereiden zich voor en worden
gedwongen zich aan te passen door de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld stikstof en
PFAS.

Ook is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen opvallende daler in de lijst van onderscheidend vermogen. Vorig jaar was dat de grootste stijger, maar dit jaar lijkt de aandacht weer af te zwakken. In de sectoren Agri & Food, Transport & Logistiek en de Utility-sector speelt dit thema nog wel sterk.

Bredere doelgroep

Voor de editie van 2020 is de doelgroep verbreed naar directies en besturen van not-for-profit organisaties en overheidsbedrijven. Daarnaast zijn interviews opgenomen met managementleden van ForFarmers, SPF Beheer, Alliander, VGZ en Ridder, waarin zij hun visie op strategie uit de doeken doen. Het Berenschot Strategie Trends-onderzoek verschijnt sinds 2007. Daarmee is het een van de langst lopende onderzoeken op het vlak van strategie en de strategische agenda van organisaties.

U kunt het Berenschot Strategie Trends-onderzoek 2020 downloaden.