Slechts 5,8 procent van de werknemers rekent duurzaam werken tot de eigen verantwoordelijkheid.

De Nederlandse kantoorwerker blijkt echter wel milieubewust: ruim driekwart (77,1 procent) vindt dat iedere burger een bijdrage moet leveren aan een betere woon- en leefomgeving.

Energie
Op het werk gedraagt men zich minder milieubewust dan thuis: ongeveer twee derde (65 procent) zegt thuis meer met energiebesparing bezig te zijn dan op het werk. Slechts één op de vijf (21 procent) ondervraagden spreekt collega’s op het werk er op aan om energiezuinig te werken. Ruim 85 procent (werkgevers én werknemers) vindt dat de verantwoordelijkheid voor een duurzame en prettige werkomgeving bij de werkgever of de overheid ligt.

Geen concessies
Bijna 90 procent van de ondervraagden werkt vanuit industrie- en bedrijventerreinen of in de stad, terwijl ruim de helft (56 procent) het liefst zou werken in een groene omgeving. Behalve als dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de werkplek, wijst het onderzoek eveneens uit. “We vinden milieu en groen belangrijke thema’s, maar we willen er geen concessies voor doen,” constateert Pier Vellinga, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen en directeur van het Klimaatcentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam, in een reactie op het onderzoek.

Samen inspannen
Vellinga stelt dat een groene werkomgeving kan bijdragen aan de bewustwording rondom milieu- en duurzaamheidsvraagstukken op de werkplek. “Willen we echt een kentering op gang brengen dan moeten we ernaar streven om CO2-neutraal te gaan werken. Dat kan alleen worden bereikt als werkgever én werknemer zich samen hiervoor inspannen en elkaar hierop aanspreken. Een zichtbaar groenere werkplek is een mooi startpunt, omdat deze doorgaans als prettig en stimulerend wordt ervaren.” Uit het onderzoek blijkt dat slechts acht procent van de ondervraagden een groene werkomgeving daadwerkelijk is gegund.