Duurzaamheid heeft wortel geschoten in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Dierenwelzijn, energie- en waterbesparing, verwaarding van reststromen en verantwoord inkopen: bijna ieder voedingsmiddelenbedrijf houdt zich hier in meer of mindere mate mee bezig. Consumenten, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), overheden en retailers eisen dit ook steeds meer. Voedingsmiddelenbedrijven realiseren zich dat ze met de verduurzaming van hun activiteiten de toekomst van hun onderneming veiligstellen. Bovendien bespaart het kosten: bijvoorbeeld door zo min mogelijk water en energie in het productieproces toe te passen. 

Duurzaamheid heeft wortel geschoten in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Dierenwelzijn, energie- en waterbesparing, verwaarding van reststromen en verantwoord inkopen: bijna ieder voedingsmiddelenbedrijf houdt zich hier in meer of mindere mate mee bezig. Consumenten, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), overheden en retailers eisen dit ook steeds meer. Voedingsmiddelenbedrijven realiseren zich dat ze met de verduurzaming van hun activiteiten de toekomst van hun onderneming veiligstellen. Bovendien bespaart het kosten: bijvoorbeeld door zo min mogelijk water en energie in het productieproces toe te passen en zoveel mogelijk in te zetten op hergebruik van reststromen. Een “groene” bedrijfslocatie realiseren is een  volgende stap in de verankering van duurzaamheid in het bedrijfsprofiel. Er zijn inmiddels diverse rekentools en bijbehorende keurmerken beschikbaar om de duurzaamheid van een gebouw en zijn omgeving aan te tonen. Is dit ook uw volgende stap?e te passen en zoveel mogelijk in te zetten op hergebruik van reststromen. Een “groene” bedrijfslocatie realiseren is een  volgende stap in de verankering van duurzaamheid in het bedrijfsprofiel. Er zijn inmiddels diverse rekentools en bijbehorende keurmerken beschikbaar om de duurzaamheid van een gebouw en zijn omgeving aan te tonen. Is dit ook uw volgende stap?

Lees het volledige artikel