Prof.dr. Johan Wempe, hoogleraar duurzaamheid, innovatie en leiderschap aan Nyenrode: “Binnen grote ondernemingen is op centraal niveau veel gedaan aan duurzaamheid. Je ziet nu dat dat proces stokt. Om duurzaamheid verder vorm te geven is het noodzakelijk dat andere managers dit weten te vertalen naar de bedrijfsvoering. Die ervaren dat als knap lastig. Deze managers hebben het gevoel dat dat kostenverhogend werkt en dat dat gevolgen heeft voor hun winst. Het kleinbedrijf en het kleinere middenbedrijf zien ook weinig speelruimte om duurzaam te ondernemen. Zij voelen zich afhankelijk van grote bedrijven in de keten en de vraag van de klant.”

Opvallend is dat vrouwelijke managers en ondernemers minder in duurzaam ondernemen zien dan de mannelijke managers en ondernemers. Bijna de helft (46%) van hen heeft geen idee of duurzaam ondernemen in het eigen bedrijf speelt, tegenover 36% van hun mannelijke collega’s. Slechts 28% van de vrouwelijke respondenten, tegenover 38% van de mannelijke, onderkent het belang van duurzaam ondernemen voor het eigen bedrijf. Een verdere analyse van de onderzoeksresultaten is te vinden op www.nyenrode.nl/sustainability.

Duurzaam ondernemen stimuleert innovatie
Duurzaam ondernemen prikkelt volgens 26% van de ondervraagde managers en ondernemers tot innovatie. Het zijn vooral de managers en ondernemers van de grotere ondernemingen en organisaties die daarvan overtuigd zijn. 31% van de managers en ondernemers uit het grotere middenbedrijf (50 tot 250 werknemers) en 37% van de managers en ondernemers van de grotere ondernemingen (meer dan 250 werknemers) zijn die mening toegedaan. Van de jonge managers en ondernemers (18 tot en met 24 jaar) is 38% van mening dat duurzaamheid innovatie stimuleert (tegen 26% gemiddeld).

In het FD-Nyenrode onderzoek is de ondervraagde managers en ondernemers gevraagd een top 3 van maatschappelijke vraagstukken op te stellen die relevant zijn voor het eigen bedrijf. Kwaliteit van arbeid, Innovatie en Gezond leven werden het meest genoemd, gevolgd door Sociale zekerheid, Mobiliteit en transport, Leiderschap, Vergrijzing, Arbeidsparticipatie, Klimaatverandering en energiegebruik, en Ruimtegebruik. Opvallend is dat de maatschappelijke vraagstukken die nu veel aandacht krijgen, zoals leefbaarheid, klimaatverandering en arbeidsparticipatie, niet de hoogste urgentie hebben.

Over het onderzoek
Het FD-Nyenrode onderzoek is uitgevoerd onder 500 managers en ondernemers in het Nederlands bedrijfsleven. Het Financieele Dagblad en Nyenrode gaan dit onderzoek eens per kwartaal herhalen, om zo uitspraken te kunnen doen over ontwikkelingen op de langere termijn. De technische realisatie van het onderzoek is begeleid door onderzoeksbureau MWM2 in Amsterdam.

Over Nyenrode
De Nyenrode Business Universiteit is opgericht door het bedrijfsleven en behoort tot de oudste en meest vooraanstaande business schools en business universiteiten van Europa. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op leidende functies in een internationale omgeving. Daarbij wordt grote waarde gehecht aan maatschappelijk bewustzijn en duurzaam ondernemerschap. Nyenrode verzorgt executive programma’s voor het ambitieuze MKB en beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen. Executive Education op Nyenrode richt zich op de individuele ontwikkeling van managers en professionals in de verschillende fases van hun carrière, maar ook op de ontwikkeling en competenties van de organisatie. Naast doelgroep specifieke programma’s verzorgt Nyenrode tevens maatwerkopleidingen voor het bedrijfsleven. Nyenrode Executive Certificate Programs bieden organisaties de mogelijkheid om, in samenwerking met Nyenrode, hun eigen Executive Education vorm te geven, die ook als MBA-specialisatie wordt geaccrediteerd. In mei 2007 werd bekend dat Nyenrode met haar open executive programma’s als enige Nederlandse universiteit is opgenomen in de wereldwijde top 50 ranking voor Executive Education van de Financial Times.

De universiteit biedt daarnaast nationaal en internationaal hooggewaardeerde masteropleidingen op het gebied van de bedrijfskunde. NIVRA-Nyenrode verzorgt opleidingen op verschillende niveaus op het gebied van accountancy en controlling. Centraal in de onderwijsfilosofie van Nyenrode staat de combinatie van kennisoverdracht, praktijkervaring en ontwikkeling van sociale vaardigheden. Deze combinatie ziet de universiteit, en met haar het bedrijfsleven, als cruciaal voor het succesvol zijn in leidinggevende posities. De Nyenrode Research Group coördineert het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit, waarbij de toepasbaarheid van dit onderzoek nauwlettend in het oog wordt gehouden.