Volgens HBD-voorzitter Kolkman is het bekend dat grote bedrijven al veel aandacht besteden aan duurzaam ondernemen: ‘Het is echter ook de bedoeling dat het midden-en kleinbedrijf zich gaat realiseren dat verantwoord zaken doen ook iets voor hen is.’ In het nieuwe praktijkboek toont het HBD dan ook tal van voorbeelden waaruit blijkt dat duurzaam ondernemen niet alleen is voorbehouden aan grote bedrijven. Met het werkboek hoopt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel dat ondernemers in de retail meteen aan de slag gaan. Het boek bevat ondermeer een checklist waarmee ondernemers kunnen bepalen waar het verantwoord ondernemen het beste aansluit op de bedrijfvoering.

Op het congres werden naast de presentatie van de boeken, ook grote bedrijven als Intergamma en C&A geïnterviewd over hun ervaringen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieruit bleek met name dat het goed mogelijk is om verantwoorde producten tegen lage prijzen te leveren. Alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet zomaar -iets’ waar je consumenten mee trekt. ‘Verantwoord ondernemen is geen unique sellingpoint, waarmee je klanten kunt trekken’, volgens Bezemer, algemeen directeur van de C&A. ‘Je vertelt het niet naar buiten. Want in de perceptie van de consument heeft verantwoord ondernemen nog steeds met jutezakken te maken.’