De Milieulijst 2014 is op 30 december 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de nieuwe lijst staan zo’n 310 duurzame maatregelen. Bedrijven die investeren in deze technieken kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Milieulijst en MIA\Vamil

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. De regelingen stimuleren een milieuvriendelijke bedrijfsvoering bij Nederlandse ondernemers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regelingen uit.

Fiscaal voordeel voor elektrisch rijden beperkt

Ook in 2014 biedt MIA fiscaal voordeel voor investeringen in een volledig elektrische auto of een plugin hybride. Het fiscaal voordeel wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot. Er zijn drie categorieën: 0, 1 – 30 en 31 – 50 gram CO2 per kilometer. Bovendien is er een maximum gesteld aan het investeringsbedrag dat in aanmerking komt. Vamil is in 2014 niet meer mogelijk. Auto’s met een hogere uitstoot komen alleen in aanmerking wanneer ze voorzien zijn van een aardgasmotor.

Mogelijkheden voor grondstoffenrecycling verruimd

De Milieulijst 2014 biedt ruimere mogelijkheden voor het terugwinnen van grondstoffen uit afval. De MIA\VAMIL stimuleerde al recycling van grondstoffen, maar die was beperkt tot een aantal ketens of sectoren. Deze beperking gaat vervallen per 1 januari: alle recycling van grondstoffen komt in aanmerking. Daarbij krijgt upcycling (benutten van de teruggewonnen grondstof in een hoogwaardiger toepassing) of ‘gewone’ recycling nog weer een hoger financieel voordeel dan downcycling (benutten van de teruggewonnen grondstoffen in een laagwaardiger toepassing). Daarnaast stimuleert MIA\Vamil preventie van grondstoffenverbruik. Waar voorheen een beperking was dat het moest gaan om vervanging van bestaande situaties, komen in 2014 ook nieuwe situaties in aanmerking.

MIA\Vamil voor keurmerken ingeperkt

Met ingang van 1 januari 2014 komt de apparatuur die nodig is voor het behalen of behouden van duurzame keurmerken niet meer in aanmerking voor MIA\Vamil. De stimulering van producten met een duurzaam keurmerk komt nog wel in aanmerking.

Asbestsanering en zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2014 komt ook de sanering van asbestdaken van woningen in aanmerking voor MIA\Vamil. Het gaat hierbij om vervanging van asbesthoudende daken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Voorheen was deze regeling alleen voor bedrijven van toepassing. Deze verruiming is onderdeel van de Green Deal tussen de Rijksoverheid en Aedes (vereniging van woningcorporaties).

Duurzame gebouwen

Ook in 2014 kunnen ondernemers die investeren in een duurzaam gebouw rekenen op fiscaal voordeel via MIA\Vamil. De nieuwe Milieulijst biedt verschillende mogelijkheden. Naast de al bekende maatlatten voor gebouwen, Groenfinanciering, BREEAM-NL en GPR Gebouw 4, kunnen ook gebouwen voorzien van een LEED certificering of het keurmerk Slimbouwen in aanmerking komen. In de nieuwe Milieulijst zijn de milieumaatregelen in de eisen zwaarder meegewogen dan in de Milieulijst 2013 het geval was. Voor GPR Gebouw 4 geldt dat alleen gebouwen gemeld kunnen worden die kleiner zijn dan 5.000 m2 bruto vloeroppervlak. Verder kan een gebouw slechts voor een van deze codes gemeld worden.

Nieuwe indeling Milieulijst

De Milieulijst 2014 is anders ingedeeld ten opzichte van de voorgaande jaren. Reden voor deze herindeling is een betere aansluiting bij de ontwikkelingen in (milieu-)beleid en milieutechnologie. De Milieulijst 2014 is ingedeeld in milieuthema’s.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over MIA\Vamil, kijk dan op www.rvo.nl/miavamil. Op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur kunt u contact opnemen met de helpdesk MIA\Vamil, telefoon (088) 602 34 80 of mailen naar miavamil@rvo.nl.