Donderdag 11 februari vond het goedbezochte Airport-Seaport ondernemersontbijt plaats in Amsterdam met als thema Duurzaam ondernemen loont! Dit netwerkevent voor directieleden van klanten, partners en beslissers in de Amsterdamse havenregio wordt vier keer per jaar georganiseerd door Havenbedrijf Amsterdam. Centraal staat bevordering  van commercie en samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

“Toen ik overstapte van DHL naar het havenbedrijf was ik positief verrast over de duurzaamheidsagenda. En het is van groot belang dat wij de verdere stappen nemen op het MVO-thema. Ten aanzien van de energietransitie van fossiel naar schoon zien wij de druk van de maatschappij toenemen. Het gaat nu écht gebeuren en Duitsland is daar leidend in.”  Zo opende Michiel de Brauw, CFO van Havenbedrijf Amsterdam, het ontbijt. Hoe je commercieel interessant duurzaam kan ondernemen anno 2016, bleek uit de business cases van de inspirerende gastsprekers Enver Loke van Chocolatemakers en Adrian de Groot Ruiz van True Price.

Enver liet zien dat je vanuit overtuiging om de wereld beter te maken en gelijkwaardig met elkaar om te gaan een hele keten opnieuw kunt inrichten en ja, met een duurder product maar ook betere kwaliteit en duurzaam, een steeds grotere afzetmarkt hebt. Adrian benaderde duurzaam ondernemen vanuit een financieel model dat door hem als eerste in de wereld ontwikkeld is voor het meten van impact op de maatschappij. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar Financieel kapitaal maar ook naar Natuurlijk, Intellectueel, Sociaal en Menselijk. Eerst wordt impact in kaart gebracht, dan vertaald naar € om vervolgens maatregelen te nemen en innovatie door te voeren voor winst en betere maatschappij (=stakeholders). Twee verschillende invalshoeken, beide succesvol en bovenal inspirerend voor het (haven) bedrijfsleven en beslissers.