Een nieuwe relatie tussen Suriname en Nederland wordt bottum up vanuit het actieve deel van maatschappelijk verantwoordelijke entrepreneurnetwerken aangepakt. Ondernemerschap en onderwijs (O2) slaan global (NL, VS en het Caribische gebied) en local (Suriname) de handen in elkaar en ontwikkelen samen georganiseerde waardenetwerken.
Deze waardenetwerken resulteren op termijn in duurzaam global – local win win ondernemerschap in Suriname.

Van hulp naar handel
De traditionele government to government hulprelatie komt tot een eind. Er zijn in de afgelopen dertig jaren geen zichtbare successen uit deze relatie voortgekomen.
Het is nu de tijd om vanuit cross border burgerinitiatieven het Suriname Entrepreneurs Platform initiatief te lanceren. Dit initiatief kan Suriname versneld tot een van de permanente voorspoedlanden laten behoren in de wereld.
Er zijn voldoende voorbeelden in de wereld waar het wel gelukt is. De APC (Africa, Pacific, Caribbean) tigers zoals Botswana, Mauritius, Barbados, Trinidad, Singapore en Maleisië hebben aangetoond hoe een land door zelf in de “driversseat” voor vernieuwing te zitten voorspoed kunnen organiseren. Het zijn voorbeelden van “postkoloniale samenlevingen” die hun armoede vanuit een eigen visie hebben gedecimeerd en op termijn elimineren. De post communistische landen zoals Moldavië, Litouwen en Armenië laten een soortgelijk proces van duurzame voorspoed organisatie zien.

Symptoombestrijding
Nederland besteedt ruim 100 miljoen euro’s aan controlekosten om bolletjesslikkers te vangen op Schiphol. De 1,5 miljard euro’s aan ontwikkelingshulp vanaf 1975 tot heden heeft niet kunnen voorkomen dat deze malafide ondernemers uit Suriname Nederland trachten binnen te komen. Praktisch alle ontwikkelingsprojecten tussen 1975 en heden in Suriname zijn mislukt. De beruchtste mislukking is West Suriname. Het probleem aan de bron aanpakken impliceert zelf vernieuwingsplannen ontwerpen en uitvoeren op basis van transparante partnerschappen op basis van een Surinaamse vernieuwingsvisie.

Het roer moet nu om
Het roer gaat om door structurele samenwerking op basis van duurzame win win relaties.
De brug Nederland Suriname kan opnieuw worden gebouwd op basis van een Surinaamse vernieuwingsvisie in combinatie met samenhangende acties. Door de maatschappelijk verantwoorde netwerken aan elkaar te koppelen ontstaat een nieuw platform dat het mogelijk maakt. Breken met het contraproductieve verleden en beginnen aan een nieuwe weg op basis van win win relaties zal de verhoudingen op alle niveaus positief beïnvloeden.

1 september 2006
Op 1 september wordt de eerste stap genomen om de pilaar van het bruggenhoofd in Nederland te bouwen. Op 21 november tijdens de kick off van het jaarlijks evenement Suriname als Multinational wordt in Surinaamse de pilaar gebouwd. Het Suriname Entrepreneurs Platform is een mijlpaal en een duurzaam begin voor alle maatschappelijk verantwoordelijke entrepreneurs die Suriname liefhebben..
De initiatiefnemers Grace Boldewijn, Roy Silos en Miguel Rodrigues in Nederland en Chas Mijnals in Suriname hebben jarenlang los van elkaar gewerkt en geïnvesteerd in met name jongeren; de levende toekomst van de nieuwe Republiek Suriname. Aangezien we niet zichtbaar waren voor elkaar werkten we ook los van elkaar.
De synergie van de recente samenwerking heeft aangetoond dat “het geheel meer is dan de som der delen”. Het 1+1 = 5 effect werd snel werkelijkheid.
Deze formule geldt ook voor alle entrepreneurs die zich willen aansluiten bij het transparante waardenetwerk met de focus op de nieuwe Republiek Suriname.