Het kabinet toont goede intenties met het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Maar maatschappelijk inkopen is pas een succes als er daadwerkelijk meer duurzame producten en diensten worden ingekocht. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, De Groene Zaak, NEVI en Social Enterprise NL gezamenlijk in een kritische brief aan de Tweede Kamer. ‘Ambitie op papier is onvoldoende.’

Belangrijke bijdrage overheid
Volgens de zes ondernemers- en maatschappelijke organisaties geeft het kabinetsvoorstel onvoldoende garanties dat er daadwerkelijk meer duurzame producten en diensten worden ingekocht. Zij wijzen er in hun brief op dat de overheid met haar inkoopgedrag belangrijk kan bijdragen aan versnelling van innovatie en verduurzaming. Dit stimuleert ondernemers om daarin (extra) te investeren. De organisaties hebben echter op basis van het plan van aanpak niet het vertrouwen dat die versnelling er ook komt.

Onvoldoende budget voor ambities
Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, De Groene Zaak, NEVI en Social Enterprise NL lijkt er onvoldoende budget beschikbaar te zijn om de ambities waar te maken. Ook wordt het niet duidelijk hoe lagere overheden goed worden betrokken. Daarnaast zien de organisaties het liefst dat de door hun voorgestelde benchmark ieder jaar plaatsvindt en dat alle overheden hieraan meedoen.

Betrek bedrijven beter
De zes organisaties zien dat veel ondernemers staan te springen om met inkopers van de overheid in gesprek te gaan, over hoe zij beter rekening kunnen houden met duurzaamheid en maatschappelijk positieve impact bij aanbestedingen.
Juist in deze kruisbestuiving en kennisuitwisseling ligt de sleutel tot succes, stellen zij. Het plan van aanpak schiet op dit punt echter tekort. Dit ondanks verschillende aangenomen moties in de Tweede Kamer, die expliciet vragen om betrokkenheid van bedrijvenkoepels. In de brief aan de Tweede Kamer doen de organisaties concrete voorstellen hoe dit beter kan.