Van der Weijden is eigenaar van een orchideeënkwekerij in Kudelstaart, nabij Aalsmeer. In 2007 zette Van der Weijden de stap naar een kas zonder gas. In de milieuvriendelijke kas wordt de warmte tijdens de zomer opgeslagen in ondergrondse watervoerende lagen onder de kas. Het systeem pompt water omhoog uit een watervoerende grondlaag op honderd meter diepte. Het koude water onttrekt warmte aan de kas, ’s zomers vereist de orchidee koeling. Vervolgens gaat het water verwarmd op drie andere plaatsen weer de grond in. Met dit warme water is in de winter de kas weer op te warmen.

Volgens de kweker bespaart dit per jaar 2 miljoen kilo C02 en 1 miljoen kuub aan gas. Dat is gelijk aan het verbruik van ruim 700 huishoudens. Bovendien is de kas verder voorzien van uiterst zuinige LED-verlichting. Van der Weijden ziet zichzelf ook meer en meer als energieleverancier – veel restwarmte uit zijn bedrijf kan namelijk naar een nabijgelegen woonwijk.

Minister Cramer zei het belangrijk te vinden dat het principe van ‘people, planet en profit’ zo breed mogelijk leeft. De besparing aan gas in Van der Weijden’s kas noemde ze een grote winst. Wel benadrukte de bewindsvrouw dat er meer aandacht moet komen voor biologische meststoffen en biologische bestrijding van plagen.

De stichting Fair Flowers Fair Plant was ook aanwezig bij de overhandiging. Deze stichting voert het FFP-keurmerk voor duurzaam gekweekte bloemen en planten, zoals die afkomstig uit Van der Weijden’s kas