Duurzaam bouwen houdt in dat gebouwen en woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor de mens en het milieu. Vaak wordt er enkel gedacht aan hoeveel geld duurzaam bouwen oplevert en dan vooral de besparing op de energierekening.

Rekening houden met milieu en gezondheid

Het klopt zeker dat er veel geld bespaard wordt op de energierekening bij duurzaam bouwen. De woningen en gebouwen die volgens een een duurzame strategie gebouwd zijn, zijn onder andere beter geïsoleerd, hebben dubbel glas of hoger of maken gebruik van middelen als bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar er is meer, denk bijvoorbeeld aan een gezond binnenmilieu door goede ventilatie om schimmels, vocht en ophopingen van schadelijke stoffen te voorkomen. Of duurzaam slopen. Materialen die vrijkomen bij de sloop worden steeds vaker hergebruikt en/of gerecycled. Dit zorgt weer voor minder belasting van het milieu.

Integratie in het gehele proces

Om dit te kunnen realiseren moet er in het gehele proces van (ver)bouwen en/of slopen op een duurzame manier gewerkt worden. Om deze reden moet er naast de huidige bouwregelgeving ook zo veel mogelijk gewerkt worden met professioneel gereedschap en bovenal duurzame materialen. Dit heeft men nodig om zowel efficiënt als duurzaam te kunnen werken zodat er zoveel mogelijk tijd en kosten kunnen worden bespaard.

Miljarden per jaar

Duurzaam bouwen kan daarnaast de maatschappelijke kosten van geluidsoverlast en brandgevaar beperken. Deze maatschappelijke kosten werden vorig jaar nog geschat op ruim drieënhalf miljard euro per jaar. Dit bleek uit het MVO Rapport van isolatieproducent Rockwool. Hier werd tevens gesteld dat geluidsoverlast, naast de sociale impact, ook een grote financiële impact heeft op Nederland. Geluidsoverlast leidt bij mensen namelijk tot een grotere kans op gehoorschade, concentratieproblemen en stress. De kosten die hiermee gepaard zijn worden geschat op zo’n tweeëneenhalf miljard euro. Directe kosten door branden worden geschat op ongeveer 850 miljoen per jaar. Dus door gebouwen te voorzien van betere isolerende en brandvertragende materialen wordt de geluidsoverlast en brandschade, samen met de bijbehorende kosten verminderd.

Innovatie

Wanneer er op een duurzame manier wordt gebouwd, geeft dit ook ruimte om verder te innoveren. Zo werd er een paar jaar geleden al een publiek-privaat traject opgestart om duurzaam bouwen te versnellen. Hierdoor moeten gebouwen in de toekomst voor steeds meer doeleinden gebruikt kunnen worden. Innovatieve ondernemers kunnen hierbij ondersteund worden door RVO  Nederland door middel van subsidies bij de bouw van energieneutrale en energieleverende gebouwen.

Europa 2020

De trend van duurzamer bouwen zal de komende jaren nog verder door gaan zetten tot (bijna) energieneutraal bouwen in 2020. Het is immers een van de hoofddoelen van het 10-jarenplan Europa 2020, waarin afspraken staan over economische groei en werkgelegenheid. Zo moet er 20 procent minder uitstoot zijn van broeikasgassen ten opzichte van 1990, moet 20 procent van de energie gewonnen worden uit duurzame bronnen en moet er 20 procent minder energie verspild worden.