Bedrijfsreputatie wordt steeds belangrijker, zeker nu in de globaliserende markt de concurrentiedruk sterk toeneemt. Tot nu toe was er echter geen goede methode om de reputatie te meten, laat staan een instrument om deze essentiële waarde te managen. In Duitsland heeft een groepje bedrijfswetenschappers en communicatiedeskundigen nu zo’n tool ontwikkeld. Dit instrument meet om te beginnen hoe het – in de beleving van de stakeholders – is gesteld met de reputatie van een bedrijf, meer concreet: met de kwaliteit, de prestaties, het verantwoord ondernemen en de aantrekkelijkheid. Vervolgens wordt bepaald hoe deze factoren zich onderling verhouden en welke aspecten meer aandacht verdienen. Op basis van de uitkomsten kan dan worden vastgesteld waar de interne en externe communicatie zich op moet richten om een meer homogeen beeld van het bedrijf of merk te creëren.