In de beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van DSM wordt ondermeer gesteld: “Duurzame ontwikkeling bij DSM vindt plaats vanuit de Triple P-benadering (People, Planet, Profit) waarin speciale aandacht wordt besteed aan corporate governance en risicomanagement, innovatie, bedrijfsgezondheid en -veiligheid en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. De onderneming heeft in 2005 als onderdeel van het nieuwe strategische programma Vision 2010 – Building on Strengths nieuwe milieudoelstellingen gedefinieerd voor de periode tot 2010, die onder meer een omschakeling inhouden van op olie gebaseerde grondstoffen naar meer hernieuwbare grondstoffen met behulp van witte (oftewel industriële) biotechnologie.”

“We zijn zeer verheugd dat we onze toppositie voor het derde achtereenvolgende jaar hebben weten te behouden”, was het commentaar van Peter Elverding, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM. “Dit is een duidelijke erkenning van onze prestaties en onze transparante rapportage op het gebied van duurzaamheid en van onze ambitie om koploper te zijn in onze industrie op het gebied van duurzaamheid. Ik ben vooral blij met de aandacht die is gegeven aan onze inspanningen op het gebied van witte biotechnologie, want DSM is van mening dat innovatie essentieel is voor duurzame ontwikkeling .”

In de wereldwijde duurzaamheidsindex van Dow Jones zijn meer dan 300 ondernemingen uit 34 landen opgenomen die op het gebied van duurzaamheid tot de top 10% horen in hun sector.

In 2003 werd DSM voor het eerst opgenomen in de Dow Jones STOXX duurzaamheidsindex voor Europa. In de twee jaren daarna bereikte DSM de toppositie in zowel de Europese als de wereldwijde index, en in beide indices is die positie dit jaar behouden.

De duurzaamheidsindexen van Dow Jones beoordelen de prestaties van ondernemingen die wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Dat gebeurt door middel van een grondige beoordeling van hun economische, milieu- en sociale prestaties op basis van meer dan 50 algemene en sector-specifieke criteria.