Onderzoekers van het Tilburgse Centrum voor Maatschappelijk Ondernemen (CMO) ontwikkelden een methode om bedrijfsethiek te vangen in meetbare en objectiveerbare cijfers. Factoren die meewegen zijn onder andere het milieu-, personeels- en arbeidsbeleid, de controle op de integriteit van toeleveranciers, maatregelen om omkoping en kinderarbeid te voorkomen en respect voor klanten. Zevenenvijftig grote Nederlandse bedrijven uit de sectoren bouwnijverheid, chemie, handel en bankwezen zijn op deze criteria gerangschikt.
Om de ranglijsten samen te stellen zijn ruim driehonderd bedrijven benaderd. Zij kregen een enquête toegestuurd met vragen over bestrijding van kinderarbeid, voorkomen van milieuschade en het gebruik van gedragscodes. De onderzoekers maken in hun meting gebruik van de visie die ondernemers zelf op maatschappelijk ondernemen hebben. Ook niet-gouvernementele organisaties zoals Milieudefensie is naar hun opvatting over maatschappelijk ondernemen gevraagd. Verrassend is dat de uitkomsten hiervan nauwelijks afhangen. Dit betekent dat er een grote consensus over maatschappelijk ondernemen bestaat.
DSM dankt haar toppositie aan twee eerste plaatsen: op grond van de criteria die NGO’s belangrijk achten én op grond van de criteria die de eigen sector cruciaal vind. Er is ook een ranglijst aan de hand van ethische aspecten die de individuele bedrijven het belangrijkst achtten. Hier prijkt Cytec Industries bovenaan, een chemiebedrijf met vestiging in het Botlek gebied. Plaats 3, 4 en 5 worden respectievelijk ingenomen door Beheer- en beleggingsmaatschappij Teerenstra, de Fortis Bank en de Dura Vermeer Groep.
Het CMO heeft ook ranglijsten per sector samengesteld. De Dura Vermeer Groep en Beheer- en beleggingsmaatschappij Teerenstra leiden de ranglijsten in de bouwnijverheid. Het bankwezen heeft als aanvoerders de Fortis Bank en de ING Bank; in de chemie zijn dit DSM en Cytec Industries koplopers. Walstraat Holding en WE International leiden in de sector handel.
De onderzoekers stellen dat zij een systematisch en objectief beoordelingssysteem hebben ontwikkeld, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat de bedrijven die in de top 5 van de totaallijst staan, ook in de andere lijstjes aan kop staan. Het Centrum voor Maatschappelijk Ondernemen (CMO) van de Universiteit van Tilburg is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut aan de Faculteit der Wijsbegeerte. Het centrum wil het inzicht bevorderen in morele problemen die in de praktische bedrijfsvoering geïmpliceerd zijn, zowel op individueel bedrijfsniveau als in maatschappelijk opzicht.