SABIC Bergen op Zoom heeft een drijvend eiland van zonnepanelen geïnstalleerd in de blusvijver op haar terrein. Het is een van de eerste eilanden in Europa met zonnepanelen die meedraaien en kantelen met de stand van de zon. Bijkomend voordeel is dat er met deze installatie ook nog eens meer én duurzaam stroom opgewekt kan worden.

De drijvende installatie bij SABIC Bergen op Zoom bestaat uit 36 panelen met een doorsnede van negentien meter die gemaakt zijn van kunststof. Door het kunststof zijn de panelen veel lichter, beter bestand tegen weersomstandigheden en hebben ze geen last van corrosie. In vergelijking met een zonnepaneel van glas of aluminium zijn kunststof panelen bijna twee derde lichter. Dat maakt de installatie ook makkelijker. Senior engineer Martin Wiescholek: “We zijn een jaar of vijf, zes geleden gaan nadenken over het maken van lichtere zonnepanelen van plastic. Niet elk dak kan zo’n zwaar paneel van glas of aluminium dragen. Daarnaast waren we bezig met de vraag hoe we energie duurzamer konden opwekken, tegen lagere kosten. Het water biedt daar goede mogelijkheden voor. Zo is eigenlijk drie jaar geleden het idee voor een drijvend zonnepaneleneiland ontstaan.”

Wiescholek legt uit dat de ontwikkeling in ons land nog aan het begin staat, maar dat hij grote kansen ziet om deze niche verder te ontwikkelen. “In Japan wordt deze technologie al veel langer en op grote schaal toegepast. Overigens allemaal op stilstaand water. Nederland is een waterland en dat is bij uitstek de plek om drijvende zonnepaneleneilanden te plaatsen. Op onze locatie ligt het eiland ook in stilstaand water, maar we zijn nu bezig om deze geschikt te maken voor open wateren, zoals de Noordzee. Het zoute water stelt weer andere eisen aan het materiaal. De pilotinstallatie die we nu hebben, is een goede basis voor de doorontwikkeling. We verwachten de drijvende panelen voor open wateren in de loop van 2022 operationeel te krijgen.”

Energieopbrengst

Wiescholek is de laatste jaren intensief bezig geweest met renewable energy. “Hoe kunnen we energie opwekken met onze materialen, op een manier die duurzaam en goedkoop is. Dat is een vraag die ons continu bezighoudt. Het is bekend dat koeling van water een hogere opbrengst geeft, ongeveer tien procent meer dan met systemen op het land. De drijvende zonnepanelen draaien bovendien mee met de zon en dat is een interessant gegeven. Dat is een extra winst van nog eens dertig procent. Voor een energie-intensieve industrie als de chemie is dat een positieve ontwikkeling. Wij gebruiken de opgewekte stroom op onze site in Bergen op Zoom.” Ook andere partijen hebben inmiddels belangstelling voor de drijvende zonnepaneleneilanden. “Ze zijn wat energie betreft complementair aan de panelen die al op het land en op onze daken liggen.”

SABIC heeft het materiaal voor het drijvende zonnepaneleneiland ontwikkeld in samenwerking met het Portugese bedrijf Solarisfloat. De universiteit in Porto ontwikkelde het systeem. SABIC leverde de grondstof voor de drijvers waarop de zonnepanelen rusten.