VAMIL, EIA en MIA zijn gebudgetteerde regelingen. De bewaking van het budget vindt plaats aan de hand van de meldingen van gedane investeringen door belastingplichtigen. Uit de tot nu toe gemelde investeringen in 2002 blijkt dat een zeer groot beroep op deze fiscale faciliteiten is gedaan. In verband hiermee is het noodzakelijk de VAMIL voor 2002 tijdelijk buiten werking te stellen en de percentages investeringsaftrek van de EIA en MIA tijdelijk op nihil. Deze tijdelijke buitenwerkingstelling is van toepassing op verplichtingen die op of na donderdag 26 september 2002 doch voor 1 januari 2003 zijn gemaakt.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2003 is al eerder voorgesteld per 1 januari 2003 de VAMIL en de EIA te rationaliseren door de aangewezen energie-investeringen te beperken tot meer doelmatige investeringen en door energie-investeringen niet langer voor VAMIL te laten kwalificeren.