Rajendra Shende van de UNEP waarschuwde dat als de koelindustrie niet verandert, de bijdrage van HFC’s aan opwarming van de aarde is gestegen van 1.5% nu tot 8% in 2050. Initiatieven van bedrijven om als rolmodel voor verandering te dienen zijn erg belangrijk. In 2009 zullen groene milieuorganisaties focussen op afschaffing van alle HFC’s, stelde Greenpeace, met nadruk op China en de VS.

Coca-Cola meldde dat ze eind 2008 40.000 CO2 koelers heeft staan. 70.000 R744 units staan gepland voor 2009-2010. Een vergelijking tussen CO2 en R134a toont aan dat bij 40.6Ã??C en 75% relatieve vochtigheid, CO2 24% meer efficiënt is dan het chemische koudemiddel. De techniek is goed – bij de 14.000 koelunits die al in bedrijf zijn werden koelproblemen niet veroorzaakt door fouten in het CO2 circuit.

PepsiCo past CO2 en koolwaterstoffen toe in koelvitrines en verkoopmachines. Veldtesten hebben bewezen dat CO2 een hogere energie-efficiency en capaciteit heeft dan R134a units, bij gebruik van kleinere compressoren. Toepassing van natuurlijke koelmiddelen noemt PepsiCo vanaf nu puur een commerciële beslissing. PepsiCo doet in 2009 veldtesten met ruim 3.000 units voor CO2 en koolwaterstoffen. Deskundigen menen dat PepsiCo snellere voortgang maakt in de ontwikkeling van natuurlijke koelmiddelen dan concurrent Coca-Cola.

McDonalds bevestigt dat het voor koeling van winkels nu vooral kijkt naar CO2. Bij IKEA is de ontwikkeling nog priller en worden zowel CO2 als ammoniak bekeken.