Lovett (1958) is directeur van het Centrum voor Ecologie, Recht en Beleid aan de Universiteit van York in Groot-Brittannië. Hij werkte mee aan internationale ontwikkelingsprojecten van onder meer de Europese Unie. Recent diende hij het Britse ministerie van Ontwikkelingszaken nog van advies (als lid van the Programme Advisory Committee for the Natural Resources Systems Programme of the UK Department for International Development). Lovett is tevens verbonden aan het African Journal of Ecology.

Een van zijn aandachtsgebieden aan de UT is klimaatverandering en opwarming van de aarde, speciaal in Afrika. Meer en langere droogteperiodes, afgewisseld door zware regenval en overstromingen kunnen op dat continent catastrofale gevolgen hebben en het sociale systeem ontwrichten. Op ecologische schokken daar en elders hebben we ons voor te bereiden. Alleen de grote vraag is voor Lovett of de beleidsmakers dat ook zullen doen.