Tijdens het eerste officiële Cradle to Cradle congres in Duitsland werd, in bijzijn van Cradle to Cradle grondlegger Michael Braungart, officieel de certificering van de Dopper Original bekendgemaakt. Onmisbare partner in het certificeringsproces van Dopper was advies- en ingenieursbureau Tebodin, die in het kader van haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid de Cradle to Cradle certificering kosteloos heeft aangeboden. De Cradle to Cradle certificering bevestigt dat de Dopper Original als eerste waterfles verantwoord en duurzaam wordt geproduceerd, en bijdraagt aan het welzijn van mens en milieu.

De kern van het Cradle to Cradle principe is dat alle gebruikte materialen aan het eind van de levensduur van het ene product, nuttig kunnen worden ingezet voor hetzelfde of een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Gedurende het Cradle to Cradle certificeringsproces wordt gecontroleerd op materiaal (gezondheid en herbruikbaarheid), het gebruik van duurzame energie tijdens het productieproces, verantwoord watergebruik en de bijdrage aan sociale rechtvaardigheid. De Cradle to Cradle Product Standaard omvat tevens een continu verbeterprogramma, waarbij organisaties een passende strategie voor de toekomst ontwikkelen. Iedere twee jaar wordt het proces bij hercertificering geëvalueerd.

De Dopper Original is Cradle to Cradle gecertificeerd omdat:

  • Er geen giftige of verboden stoffen (zoals Bisfenol A) gebruikt worden in de fles;
  • De thermoplasten waarvan de fles is gemaakt, 100% recyclebaar zijn;
  • De Dopper klimaatneutraal wordt geproduceerd, waarbij verantwoord wordt omgegaan met water en energie;
  • Oude Doppers kunnen worden ingeleverd bij Dopper of bij speciale plastic recyclepunten;
  • De fles een grote bijdrage levert aan het terugdringen van het wereldwijde plastic probleem;
  • Via de Dopper Foundation een bijdrage wordt geleverd aan drinkwaterprojecten wereldwijd.

Met de Cradle to Cradle certificering wil Dopper een voorbeeld zijn voor andere ondernemers en hen inspireren om ook impact te maken.