Het Alkmaarse bedrijf SCW heeft de primeur. De eerste fabriek ter wereld die met water op hoge druk en hoge temperatuur afvalstromen kan omzetten in groen gas. Dit gas is van zo’n kwaliteit dat het geschikt is voor huishoudelijk gebruik en de industrie. De eerste kubieke meters zijn deze week rechtstreeks aan het landelijke gasnetwerk geleverd. Rob Jetten, Minister van Klimaat en Energie, bezocht SCW Systems vandaag om dit heuglijke feit te vieren.  

Hoewel nu voor het eerst kubieke meters groen gas op industriële schaal zijn geproduceerd, is de potentie van deze doorbraak enorm. Want volgens SCW en – haar eerste partner – Gasunie is hiermee realistisch zicht op grootschalige Nederlandse productie van zoveel groen gas dat daarmee het verbruik van 850.000 tot 1,5 miljoen huishoudens in 2030 volledig kan verduurzamen.  

Volgens minister Jetten is deze unieke innovatie een heuglijk moment voor Nederland, juist nu de behoefte aan duurzaam gas zo groot is. ‘Een aantal jaren geleden was ik bij SCW en toen was het een  prachtige presentatie met mooie vergezichten. Het is echt geweldig om dan vandaag hier door de hal te lopen, en te zien hoe snel de techniek is opgeschaald en je ook te realiseren dat hier op deze locatie groen gas is ingevoerd in het netwerk van Gasunie. Dus het is niet meer iets van een verre toekomst. Het kan vandaag de dag al, hier in Alkmaar.’ 

Hoe werkt het?  

Na jaren van experimenteren en opschalen is het dit innovatieve bedrijf gelukt op industriële schaal hoogwaardig groen gas te produceren. Dit gebeurt met een unieke innovatie, namelijk de zogenaamde ‘superkritisch water vergassing’. Hierbij wordt afval in water – dat op hoge druk en hoge temperaturen gebracht wordt – afgebroken en ‘omgezet’ in zeer bruikbare grondstoffen, zoals groen gas en waterstof. Dit gas wordt rechtstreeks in het bestaande hoge druk gasnetwerk geïnjecteerd, zodat we het bijvoorbeeld zomers kunnen opslaan en in de winter gebruiken om onze huizen mee te verwarmen. 

Wout de Groot, directeur SCW Gas: ‘We zijn heel blij met deze mijlpaal. Het vereist een geweldig team met een positieve mindset, geloof in technologie en doorzettingsmentaliteit om een baanbrekende innovatie succesvol te maken. En zonder de steun van onze partners was dit nooit gelukt.’ 

Volgens Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, joint-venture partner van SCW, past dit project volledig in de  klimaatambities die Gasunie nastreeft met betrekking tot groen gas en waterstof. ‘We leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van innovatieve vergassingstechnieken die aantonen op industriële schaal commercieel exploitabel te zijn.’ 

Gasunie, PGGM & Invest-NL 

Het vertrouwen in de nieuwe technologie blijkt niet alleen uit de betrokkenheid van een partner als Gasunie, maar ook uit investeringen van pensioenbelegger PGGM ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Invest-NL in SCW.  

Deze doorbraak in ‘groen gas’ kan volgens De Groot van SCW de voorbode zijn van een substantiële verduurzaming in de energiesector en industrie. ‘De politiek kan een krachtig vliegwiel voor groen gas technologieën creëren, bijvoorbeeld door de vraag naar groen gas bij huishoudens en bedrijven te stimuleren.’ 

Minister Jetten vandaag bij SCW: ‘We gaan de komende tijd een aantal dingen doen in Nederland om de groen gas productie flink op de schalen. Er komt een wettelijke bijmengverplichting die echt marktomstandigheden beter maakt voor niet alleen SCW maar ook andere bedrijven die hiermee bezig zijn.’ 

Afvalstromen zoals plastics 

De Groot van SCW ziet ook groeipotentie in niet-biogene afvalstromen. ‘De productie van groen gas heeft grote potentie als ruimte te bieden om afvalstromen in te zetten die nu nog worden verbrand zoals plastics.’ 

Minister Jetten beaamt deze potentie: ‘We willen nu allemaal naar de situatie dat je ook van plastic en andere soorten afval af kan. Dat we het niet alleen maar verbranden in een verbrandingsoven, maar dat we echt helemaal circulair inzetten. En daar kunnen we wet- en regelgeving voor aanpassen. En daar zal ik me de komende tijd extra hard voor gaan inspannen, nadat ik dit hier bij SCW weer gezien heb.’ 

‘De milieuwinst van groen gas is groot,’ zegt De Groot. ‘Je kunt lastige afval-reststromen efficiënt hergebruiken. Je maakt groen gas dat fossiel aardgas vervangt. En de groene CO2 die bij het proces vrijkomt kan je permanent vastleggen en hergebruiken. Het mes snijdt aan drie kanten, hierdoor ontstaat met groen gas een route naar grootschalige negatieve CO2 emissies.’ 

Dirk Schoenmaker, bestuurslid van Pensioenfonds Zorg en Welzijn: ‘PGGM heeft in 2018 ten behoeve van ons pensioenfonds als eerste externe financier risicokapitaal beschikbaar gesteld aan SCW Systems. Deze zeer innovatieve onderneming is een voorloper in de energietransitie en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land. Het is in de reële economie waar de echte klimaatimpact wordt gemaakt en waar PFZW zijn lange termijnkapitaal met voorrang wil laten werken.’