Bij de renovatie van het kantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) wordt gerecycled beton nu ook geïnjecteerd met CO2. Dit CO2-neutrale beton wordt gebruikt bij de bouw van het kantoor. En dat is een wereldprimeur.

Beton geïnjecteerd met CO2

DNB is trots op deze nieuwste innovatie waarbij het beton dat uit het pand is gehaald, eerst wordt geïnjecteerd met CO2. Met hergebruik van grind, zand en cement uit het oude beton kan een CO2-reductie gerealiseerd worden van circa 75%. Met deze innovatie wordt nog een stap verder gezet en een CO2-neutrale betonproductie gecreëerd door de CO2 af te vangen en deze blijvend op te slaan in het beton. Dit beton wordt gebruikt bij de bouw van het DNB-kantoor.

Circulaire economie

DNB denkt na over hoe ze de circulaire economie op de kaart kan zetten. Dat doen ze door de renovatie van ons kantoor als een micro-economische casus te presenteren voor de circulaire economie op macroniveau. Met een renovatie van deze omvang krijgen innovatieve bedrijven zoals New Horizon de mogelijkheid om alternatieve oplossingen op te schalen. Zo worden deze bedrijven gestimuleerd om door te ontwikkelen en zijn ze een voorbeeld voor overheden en andere bedrijven.

Negatieve CO2-emissie

Het injecteren van beton met CO2 is een betekenisvolle innovatie, die door steeds betere data en verfijning van technologische toepassingen zal gaan leiden tot beton met een negatieve CO2-emissie. Dankzij alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid heeft DNB recent het BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat behaald.

In dit filmpje zie je hoe CO2-neutraal beton in de vernieuwde kade naast het DNB-kantoor wordt gestort: