Deze week start het zogeheten ‘oogsten van materialen’ uit het voormalige pand van de afdeling Logistiek & Milieu op het zuiden van de TU Delft campus. Dit is tegelijkertijd het startsein voor de nieuwbouw van een ander pand: onderwijs- en onderzoeksgebouw Physics. In dit nieuwe gebouw zullen verschillende afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) worden gehuisvest, die momenteel nog elders in het midden van de campus zijn gevestigd.

Materialen uit het oude pand van de afdeling Logistiek & Milieu, zoals beton, worden opgeslagen om in de toekomst hergebruikt te worden bij welk bouwproject dan ook. Dit hergebruik van materialen is een uitwerking van de duurzaamheidsvisie van Heijmans én de ambitie van de TU Delft: een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus in 2030.

Tweede leven

Bij het gunnen van de opdracht hechtten Heijmans en de TU Delft grote waarde aan onderzoek naar het hergebruik van sloopmaterialen voor een tweede leven, gezien hun gezamenlijke duurzaamheidsambities In totaal wordt er bijvoorbeeld naar verwachting 1000 ton beton uit het bestaande pand geoogst. Het geoogste beton wordt in ‘brokken’ vervoerd naar een leverancier voor betonmortel en daar klaargemaakt voor hergebruik.

Naast hergebruik van beton worden ook andere materialen hergebruikt door TU Delft, zoals houten kozijnen die worden geoogst.

Verwerking beton

Beton is een van de meest gebruikte bouwmaterialen ter wereld, maar is erg milieuonvriendelijk. Bij het produceren van cement, een belangrijk bestanddeel van beton, komen grote hoeveelheden CO2 vrij. Beton kan echter, net als bijna alle andere materialen, worden verwerkt en gerecycled. Zelfs dan heeft het uitstekende eigenschappen voor bijvoorbeeld de draagkracht van een gebouw. Het cement dat als ‘lijm’ zand en grind verbindt, wordt als het ware losgemaakt en er in poedervorm uitgehaald.

Uitvoering

TU Delft verleende halverwege 2023 de opdracht aan Heijmans Utiliteit, onderdeel van Koninklijke Heijmans N.V. (‘bouwbedrijf Heijmans’) voor de nieuwbouw van het faculteitsgebouw Physics voor de uitwerking van het technisch ontwerp. Het project wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Physics, bestaande uit Heijmans Utiliteit B.V. en SPIE Building Solutions B.V. De bouw duurt ongeveer drie jaar. Physics zal naar verwachting in 2027 in gebruik genomen gaan worden. Na oplevering voert Heijmans ook minimaal 3 jaar het onderhoud uit van het nieuwe onderwijs- en onderzoeksgebouw.

Nieuwbouw Physics

Het nieuwe gebouw bestaat uit onder meer onderzoeksruimten als fysische laboratoria en chemische- en biolabs. De nieuwbouw bevat ook kantoorruimten, onderwijsruimten, practicumlokalen en algemene voorzieningen. Deze ontwikkeling is onderdeel van de gebiedsontwikkeling op TU Delft Campus Zuid. Dit gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd. Het gaat daarbij om samenwerking binnen de TU Delft én kruisbestuiving met de diverse bedrijven op de TU Delft campus.

Meer weten over het nieuwe Physics gebouw? Kijk op: www.tudelftcampus.nl/physics