Diverzio en Local2Local slaan handen ineen voor verduurzaming en transitie van voedselsysteem in zorgsector

Bron
Diverzio

Diverzio en Local2Local werken vanaf heden samen, met als doel de voeding in zorginstellingen verder te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Zowel Diverzio als Local2Local hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de transitie van het voedselsysteem door het lokaal en regionaal verbinden van boeren, burgers en instellingen in het algemeen, en het verkorten van de keten tussen de agri- & foodsector en zorginstellingen in het bijzonder. De samenwerking maakt het mogelijk dat de agri- & foodsector en de zorgsector elkaar nog beter gaan vinden. De programma’s die Diverzio heeft ontwikkeld om de keten tussen beide sectoren te verkorten worden uitgebreid en verrijkt met het Europese kennisnetwerk van Local2Local.

Patiënt, boer en zorginstelling gebaat bij transitie voedselsysteem

Diverzio en Local2local zijn ruim 10 jaar actief met de transitie van ons voedselsysteem en zien in hun samenwerking twee belangrijke trends samenkomen. De eerste is gezonde voeding als onlosmakelijk onderdeel van goede gezondheidszorg. En ten tweede het verkorten van de productieketen tussen agri- & foodondernemers en de consument. Patiënten, boeren en zorginstellingen hebben allen baat bij een verbeterd en verduurzaamd voedselsysteem: de voedingswaarde van maaltijden neemt toe, hersteltijd en opnameduur dalen en de kans op ondervoeding neemt af. De transitie draagt ook bij aan de vermindering van voedselverspilling zonder stijgende leverancierskosten voor zorginstellingen. Daarnaast moet een transitie van het voedselsysteem bijdragen aan een verbetering van de positie van agri- & foodondernemers, waarbij investeren in verduurzaming loont door een betere positie bij zorginstellingen.

“Het belang van gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl is door COVID-19 nog veel duidelijker geworden. Juist zorginstellingen zijn een belangrijk startpunt hiervoor. Zij willen goed zorgen voor hun patiënten en medewerkers, maar willen ook op de kosten letten. Door de samenwerking met Local2Local kunnen we als Diverzio onze toegevoegde waarde richting zorginstellingen verder uitbreiden. We gaan enorm profiteren van het kennisnetwerk dat Local2Local heeft opgebouwd. We zullen stap voor stap onze programma’s verder verdiepen en uitbreiden”, Marc van Wijk, bestuurder van Diverzio.

“Onze maatschappij is in transitie. Voeding en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verbinding tussen boeren en de gezondheidszorg is van grote waarde en dit is een nog niet voldoende benutte oplossing voor de maatschappij en voor de boeren. De verbinding tussen burgers en boeren wordt door de korte voedselketen gelegd. Local2Local zet hiervoor haar kennis, ervaring en uitgebreide netwerk en concrete oplossingen in. Samen met Diverzio nemen wij de verantwoordelijkheid om deze nieuwe waarde te activeren. Samen eten wij onze maatschappij gezond”, aldus Mark Frederiks, managing director van Local2Local.

Share Button