Op de Nederlandse werkvloer is nog steeds weinig aandacht voor diversiteit en inclusie. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software waarbij bijna 2000 HR-professionals aangeven wat voor hun bedrijven en organisaties belangrijke thema’s voor 2020 en 2021 zijn.

Van de respondenten geeft 66 procent aan niet actief te sturen op diversiteit. Van die organisaties die niet sturen, geeft ruim een derde aan dit wel wenselijk te achten. Slechts bij twintig procent van de Nederlandse bedrijven wordt een actief diversiteitsbeleid gevoerd. HR-consultant bij Berenschot Hans van der Spek maakt zich zorgen: “Ondanks de maatschappelijke- en politieke aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, blijkt dat deze thema’s op de werkvloer nu en naar verwachting in de toekomst alles behalve topprioriteit zijn. Dat is zorgelijk, want inmiddels is de meerwaarde van diversiteit en inclusie meermaals bewezen.

‘Bedrijven moeten aan de slag’

Een structureel en duurzaam diversiteits- en inclusiviteitsbeleid kan voor medewerkers een wereld van verschil maken, betoogt ook hoogleraar sociale en organisatiepsyschologie Jojanneke van der Toorn. “Mensen maken de organisatie, belichamen de cultuur en bepalen de kwaliteit van werk. Alleen als iemand ervaart voor vol te worden aangezien, kan diegene maximale waarde toevoegen. Bedrijven moeten echt met zo’n beleid aan de slag.”

Toegekende prioriteit varieert sterk tussen sectoren

Sectoren blijken er ten aanzien van diversiteit en inclusie vaak een ander beleid op na te houden. Bij de bedrijven in de sector Openbaar bestuur wordt er het meest gestuurd op diversiteit. 44 procent van de bedrijven binnen deze sector geeft aan actief te sturen. Binnen de sector Industrie en Nijverheid, daar ligt het percentage van bedrijven dat stuurt op diversiteit op slechts vijftien procent.

Verandering in de maak?

Organisaties met meer dan 250 medewerkers kunnen vanaf 1 juli middels de Barometer culturele diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek inzicht krijgen in de diversiteit van hun medewerkersbestand. Nu maken een gebrek aan data en privacyregels het nog lastig om die stand te achterhalen, weet ook Van der Spek. “Een instrument als de Barometer maakt het mogelijk een beleid met aandacht voor diversiteit en inclusie te vormen op basis van geanonimiseerde data en feiten. Daar ligt een kans om het speelveld op de arbeidsmarkt gelijker te maken en dus ook echt sterker.

Daarnaast gaat het CBS vanaf 1 juli regelmatig bijgewerkte gegevens publiceren over de culturele diversiteit in bedrijfssectoren en in het arbeidsmarkt-aanbod. Van der Spek ziet dat als een kans die mogelijk verandering in de hand kan werken. “De aanstaande openheid die het CBS gaat geven over de stand van diversiteit binnen sectoren kan voor bedrijven een extra drijfveer zijn om meer te investeren in diversiteit- en inclusiebeleid. Bedrijven doen er goed aan deze openheid te omarmen en de kans om verandering teweeg te brengen niet te negeren.”

Over het onderzoek

Het jaarlijks terugkerend HR-trendonderzoek is in 2020 gehouden onder 1.959 HR-professionals in Nederland. Het onderzoek is een initiatief van Performa Uitgeverij, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, met ondersteuning van AFAS Software. ‘HR Trends’ is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.