Tegenwoordig is maatschappelijk verantwoord ondernemen iets waar je als bedrijf niet meer omheen kunt. Het inzetten voor mens, klimaat en natuur is iets waar je om geprezen of afgekraakt kan worden. Toch zijn er nog organisaties die hier niet voldoende aandacht aan besteden. Misschien besef je op het eerste gezicht niet hoe vervuilend deze organisaties zijn. We onderzochten een paar industrieën en zetten de meest vervuilende voor je op een rijtje.

De totale industrie draagt bij aan zo’n 32% van de totale uitstoot van de broeikassen. Eén van deze vervuilers is de chemische industrie. De chemicaliën die voor deze vervuiling zorgen worden gebruikt in producten als plastic en kunstmest. De energie die nodig is om deze chemicaliën te verwerken draagt ook voor een groot deel bij aan de vervuiling.

Een interessante bevinding is dat de papierindustrie in totaal meer CO2-uitstoot dan de luchtvaart. We kunnen ons daarmee de volgende vraag stellen: hoe verantwoordelijk zijn tijdschriften, boeken en kranten? Om de harde cijfers voor zich te laten spreken: 7% van de totale jaarlijkse mondiale CO2-uitstoot komt van de papierindustrie, terwijl de luchtvaart hier zo’n 2,5% aan bijdraagt. Wil je als milieubewuste consument minder papier consumeren? Ga dan eens na of je daadwerkelijk het tijdschrift of krant die je in je brievenbus krijgt genoeg leest. Is dit niet het geval? Dan kun je er voor kiezen om je abonnementen op te zeggen. Dit kan snel en eenvoudig met een website als 123opzeggen.

Als laatste is de staalindustrie een vervuilende industrie. Met bijna 50% is staal het meest geproduceerde metaal ter wereld. Hierbij komen de vervuilende stoffen vrij bij de productie van het ijzer in de oven. Voor dit proces zijn hoge temperaturen nodig, die worden opgewekt met het verbranden van steenkool. Al deze processen samen leiden tot het feit dat de staalindustrie enorm bijdraagt aan klimaatverandering. Bij de verbranding van de fossiele brandstoffen ontstaat namelijk de meeste broeikasgasuitstoot.

We willen allemaal ons steentje bijdragen aan een beter milieu. Hoewel de impact van onze keuzes niet een verschil lijken te maken, is niets minder waar. De kleine stappen die je als consument kan nemen naar een beter milieu, leiden uiteindelijk naar grote bewegingen. Al het groots begint klein. Want zeg nou zelf: Rome is ook niet binnen één dag gebouwd!