Dispatch, een Nederlandse batterij ontwikkelaar, gaat het grootste stand-alone batterijopslagsysteem (BESS) van Nederland bouwen. De batterij met een capaciteit van 45 MW/90 MWh wordt de komende maanden gebouwd in het havengebied van Dordrecht op een terrein van 6000 m². De BESS wordt ingezet voor netstabilisatie en gebruikt daarvoor energie uit hernieuwbare bronnen. Eneco gaat de batterij langjarig inzetten voor het managen van verschillen in vraag en aanbod op de energiemarkten. Dispatch realiseert de BESS in samenwerking met het infrastructuur fonds EPICo², Macquarie Capital, en kredietverstrekker ABN Amro.

Batterijopslag als motor van de energietransitie

Om het volledige potentieel van hernieuwbare energie te benutten, zijn batterijen cruciaal voor het balanceren van vraag en aanbod in het elektriciteitsnet. Ze zorgen voor een stabiele en betrouwbare energievoorziening. De batterij bestaande uit 144 Fluence cubes heeft een capaciteit van 90 MWh, dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 21.500 huishoudens per dag.

Met deze batterij verbeteren we de balans van het elektriciteitsnet, verminderen we de kans op stroomstoringen en maken we efficiënter gebruik van de energie die wordt opgewekt door wind en zon. Equans Nederland draagt zorg voor de engineering en constructie van de BESS. Eneco gaat de batterij aansturen om de balans te handhaven zonder de lokale congestie te vergroten.